Quran translations in many languages

Dutch Quran

Ar-Rahmân

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[55:1]

De Barmhartige

[55:2]

Heeft de Koran onderwezen.

[55:3]

Hij heeft de mens geschapen

[55:4]

En heeft hem de uiteenzetting (er van) geleerd.

[55:5]

De zon en de maan doorlopen hun banen volgens het plan.

[55:6]

En planten en bomen aanbidden Hem.

[55:7]

Hij heeft de hemel hoog er boven verheven en een evenwicht bepaald

[55:8]

Opdat gij het evenwicht niet zoudt verstoren.

[55:9]

Houdt de weegschaal naar recht en doet aan de maat niet tekort.

[55:10]

En Hij heeft de aarde voor Zijn schepselen gemaakt:

[55:11]

Daarop zijn vruchten en palmbomen met scheden,

[55:12]

En gebolsterd graan en geurige bloemen,

[55:13]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:14]

Hij schiep de mens uit droge klei, als aardewerk.

[55:15]

En Hij schiep de djinn uit de vlam van Vuur.

[55:16]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:17]

De Heer van de twee Oosten en de Heer van de twee Westen!

[55:18]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:19]

Hij heeft de twee zeeën gescheiden, die elkander eens zullen ontmoeten.

[55:20]

Daartussen is een versperring geplaatst welke zij niet kunnen passeren.

[55:21]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:22]

Er komen paarlen en koraal uit beide (zeeën) vandaan.

[55:23]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:24]

En van Hem zijn de bergenhoge schepen op zee.

[55:25]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:26]

Al hetgeen is, zal vergaan.

[55:27]

En er blijft alleen het Aangezicht van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.

[55:28]

Welke van de gunsten van uw Heer uilt gij dan ontkennen?

[55:29]

Van Hem smeken allen, die in de hemelen en op aarde zijn, (gunsten) af. Elk dag toont Hij een andere Heerlijkheid.

[55:30]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:31]

Wij zullen spoedig met u afrekenen, o gij twee volkeren!

[55:32]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:33]

O, groep van djinn en mensen; als gij de grenzen der hemelen en der aarde wilt overschrijden, probeert dit dan. Doch gij zult dit zonder gezag stellig niet kunnen doen.

[55:34]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:35]

Er zullen vurige vlammen en gesmolten koper tegen u worden gezonden en gij zult u niet kunnen verweren.

[55:36]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:37]

En wanneer de hemel uiteengespleten en rosssig wordt als een roodgeverfde huid.

[55:38]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:39]

Op die Dag zullen mens noch djinn worden ondervraagd over hun zonden.

[55:40]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:41]

De schuldigen zullen aan hun kenmerken worden herkend en zij zullen worden gegrepen bij haren en voeten.

[55:42]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:43]

Dit is de hel door de schuldigen verloochend.

[55:44]

Zij zullen daar tussen vuur en fel kokend water rondgaan.

[55:45]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:46]

Maar er zullen voor hem die het verschijnen voor zijn Heer vreest, twee tuinen zijn,

[55:47]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:48]

Van verschillende soort.

[55:49]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:50]

In beide zullen twee fonteinen stromen.

[55:51]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:52]

Daarin zullen alle vruchten tweesoortig zijn.

[55:53]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:54]

Zij zullen zich nedervlijen op divans met tapijten waarvan de voeringen van dikke zijde zullen zijn. En het fruit der tuinen zal dicht bij de hand liggen.

[55:55]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:56]

Daarin zullen kuise meisjes zijn met zedige blik, door mens noch djinn ooit aangeraakt.

[55:57]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:58]

Als waren zij robijnen en koralen.

[55:59]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:60]

De beloning van goedheid kan niet anders dan goedheid zijn.

[55:61]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:62]

En naast deze twee zijn er nog twee tuinen.

[55:63]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:64]

Donkergroen van gebladerte,

[55:65]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:66]

Daarin zullen ook twee bronnen zijn die water in overvloed spuiten.

[55:67]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:68]

In beide zullen er vruchten, dadels en granaatappels zijn.

[55:69]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:70]

Daarin zullen goede en schone meisjes zijn.

[55:71]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:72]

Schonen in paviljoenen gehuisvest.

[55:73]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:74]

Die vóór hen mensen noch djinn hebben aangeraakt.

[55:75]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:76]

Rustend op groene kussens en prachtige tapijten.

[55:77]

Welke van de gunsten van uw Heer wilt gij dan ontkennen?

[55:78]

Gezegend zij de naam van uw Heer, de Bezitter van Heerlijkheid en Eer.