Quran translations in many languages

Dutch Quran

Ash-Shams

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[91:1]

Bij de zon en haar licht,

[91:2]

En bij de maan als zij deze volgt,

[91:3]

En bij de dag wanneer hij dezs onthult

[91:4]

En bij de nacht, wanneer hij haar bedekt,

[91:5]

En bij de hemel en de schepping er van.

[91:6]

En bij de aarde en haar uitgestrektheid,

[91:7]

En bij de ziel en haar volmaaktheid,

[91:8]

Hij openbaarde haar wat slecht en wat goed (voor haar) is,

[91:9]

Voorwaar, geslaagd is hij die haar loutert

[91:10]

En voorzeker hij gaat te gronde die haar te gronde richt.

[91:11]

De Samoed verloochenden de boodschap in hun opstandigheid.

[91:12]

Toen de ongelukkigste onder hen opstond,

[91:13]

Zeide de boodschapper van God: “Laat de kamelin van God vrij in haar drinken.”

[91:14]

Maar zij verloochenden hem en verlamden haar, daarom vernietigde hun Heer hen totaal om hun zonden en maakte het land met de grond gelijk.

[91:15]

En Hij vreest de gevolgen hiervan niet.