Quran translations in many languages

Dutch Quran

At-Takâthur

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[102:1]

Jacht naar vermeerdering van rijkdom (en kinderen) maakt u onachtzaam,

[102:2]

Totdat u in uw graven nederdaalt.

[102:3]

Neen – u zult weldra te weten komen,

[102:4]

Nogmaals neen! U zult weldra te weten komen.

[102:5]

Waarlijk, indien je de zekerheid van kennis bezit –

[102:6]

Zul je zeker de hel zien.

[102:7]

Ja, dan zul je haar met zekerheid van blik zien.

[102:8]

Op die Dag zul je ondervraagd worden over de gaven.