Quran translations in many languages

Dutch Quran

At-Takwîr

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[81:1]

Wanneer de zon wordt omhuld,

[81:2]

En wanneer de sterren dof worden,

[81:3]

En wanneer de bergen verdwijnen,

[81:4]

En wanneer de drachtige kamelen worden verlaten,

[81:5]

En wanneer de dieren worden bijeengegaard,

[81:6]

En wanneer de zeëen worden geledigd,

[81:7]

En wanneer de mensen worden verenigd,

[81:8]

En wanneer er over het gedode kind (verantwoording) zal worden gevraagd

[81:9]

Voor welke misdaad het gedood werd,

[81:10]

En wanneer geschriften worden verspreid,

[81:11]

En wanneer de Hemel wordt opengelegd,

[81:12]

En wanneer de hel wordt ontstoken,

[81:13]

En wanneer het paradijs nabij wordt gebracht,

[81:14]

Dan zal ieder ziel weten wat zij heeft voorbereid.

[81:15]

En Ik roep tot getuige datgene wat terugkeert,

[81:16]

Zijn loop volgt en ondergaat,

[81:17]

En de nacht wanneer deze heengaat.

[81:18]

En de dageraad als deze aanbreekt.

[81:19]

Dat is voorzeker de boodschap van een edele boodschapper,

[81:20]

Vol van macht, bevestigd door de Heer van de Troon,

[81:21]

Die gehoorzaamd moet worden en vertrouwenswaardig is.

[81:22]

En uw metgezel is niet krankzinnig.

[81:23]

En hij zag hem (Gabriël) aan de heldere horizon.

[81:24]

En hij is geen vrek wat het onzienlijke aangaat.

[81:25]

En dit is niet het woord van Satan de vervloekte.

[81:26]

Waarheen richt gij u dan?

[81:27]

Dit is niets dan een vermaning voor de werelden.

[81:28]

Voor hem onder u die oprecht wil wandelen.

[81:29]

En gij zult niets willen behalve wat God wil, de Heer der Werelden.