Quran translations in many languages

Dutch Quran

At-Târiq

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[86:1]

Bij de hemel en bij de morgenster.

[86:2]

En wat weet gij (er van) wat de morgenster is?

[86:3]

Het is een ster van doordringende helderheid.

[86:4]

Er is geen ziel waarover geen wachter is.

[86:5]

Laat de mens derhalve overwegen waaruit hij geschapen werd.

[86:6]

Hij werd uit een stromende vloeistof geschapen,

[86:7]

Welke voortkomt van tussen de ruggegraat en de ribben.

[86:8]

Voorzeker, Hij kan hem (tot het leven) terugroepen.

[86:9]

Op de Dag waarop de geheimen zullen worden geopenbaard.

[86:10]

Dan zal hij geen kracht en geen helper hebben.

[86:11]

Bij de wolk die regen geeft.

[86:12]

En de aarde, die door planten splijt.

[86:13]

Dit is zeker een beslissend woord,

[86:14]

Het is geen grap.

[86:15]

Voorwaar zij smeden een plan.

[86:16]

En ook Ik smeed een (machtiger) plan.

[86:17]

Geef derhalve de ongelovigen voor een tijdje uitstel,