Quran translations in many languages

Dutch Quran

At-Tîn

In naam van God, de Barmhartige, de Genadevolle.

[95:1]

Bij de vijg en de olijf,

[95:2]

Bij de berg Sinaï,

[95:3]

En bij deze stad van Vrede (Mekka),

[95:4]

Voorzeker, Wij hebben de mens in de beste vorm geschapen,

[95:5]

Daarna laten Wij hem vervallen tot het allerlaagste,

[95:6]

Behalve degenen die geloven en goede werken doen; hunner is een oneindige beloning.

[95:7]

Wat is de oorzaak die u het Gericht doet loochenen?

[95:8]

Is God niet de Rechter aller rechters ?