Quran translations in many languages

Finnish Quran

Adh-Dhâriyât

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,

[51:1]

Katso niitä, jotka tuhlaavat hajalle viskoen,

[51:2]

niitä, jotka taakkaa kantavat,

[51:3]

niitä, joiden kulku on kevyttä,

[51:4]

niitä, jotka jakelevat määräyksiä.

[51:5]

Se, millä teitä uhataan, on totista totta,

[51:6]

ja tuomion täytyy totisesti tulla.

[51:7]

Katso taivasta, tähtiratainsa täyttämää.

[51:8]

Totisesti te riitelette puhuessanne toistenne kanssa.

[51:9]

Mutta vain se kääntyy uskosta pois, joka tahtoo kääntyä.

[51:10]

Kirotut olkoot valehtelijat,

[51:11]

jotka tietämättömyytensä kuilussa eivät mistään välitä.

[51:12]

He kysyvät: »Milloin tulee tuomion päivä?»

[51:13]

Se on päivä, jolloin heidät tulessa koetellaan.

[51:14]

Maistakaa nyt rangaistustanne. Tätä halusitte jouduttaa.

[51:15]

Totisesti ovat ne, jotka pahaa karttavat, kerran puutarhoissa ja lähteitten partaalla

[51:16]

ottaen vastaan, mitä heidän Herransa heille antaa. Totisesti tekivät he sitä ennen hyviä tekoja.

[51:17]

Vähän nukkuivat he yleensä yöllä,

[51:18]

ja aamulla he anoivat anteeksiantoa,

[51:19]

heidän omaisuudestaan riitti sopiva osa anojalle ja avuttomalle.

[51:20]

Maan päällä on tunnusmerkkejä niille, joilla on varmuus;

[51:21]

niin myöskin omissa sieluissanne. Ettekö siis näe niitä?

[51:22]

Ja taivaassa on ravintonne sekä se, mikä teille on luvattu.

[51:23]

Taivaitten ja maan Herran nimessä. Tämä on totisesti totuus, yhtä varma kuin teidän vakuutuksenne.

[51:24]

Onko sinulle tullut sanoma Aabrahamin kunnioitetuista vieraista?

[51:25]

He astuivat sisään hänen luokseen ja sanoivat: »Rauha!» Ja hän vastasi: »Rauha, olette vieraita ihmisiä.»

[51:26]

Ja hän hiipi salaa perheensä luokse ja palasi tuoden mukanaan juottovasikan,

[51:27]

jonka hän asetti heidän eteensä sanoen: »Ettekö tahdo syödä?»

[51:28]

Ja hän alkoi pelätä heitä, mutta he sanoivat: »Älä pelkää», ja he ilmoittivat hänelle ilosanoman viisaan pojan syntymästä.

[51:29]

Silloin tuli hänen vaimonsa paikalle suuren murheen vallassa, löi kasvoihinsa ja sanoi: »Vanha hedelmätön nainen.»

[51:30]

He sanoivat: »Sanomamme on Herraltasi, Hänen on totisesti viisaus ja tieto».

[51:31]

Ja Aabraham sanoi: »Mikä on asianne, viestintuojat?»

[51:32]

He vastasivat: »Meidät on totisesti lähetetty syntisten ihmisten luo,

[51:33]

heittämään heidän päälleen tiilikiviä,

[51:34]

jotka Herrasi on varannut jumalattomille,

[51:35]

ja Me olemme erottanut heistä pois ne, jotka uskoivat,

[51:36]

Mutta Me emme löytänyt enempää kuin yhden Jumalalle alamaisen suvun.»

[51:37]

Me jätimme merkin niitä varten, jotka pelkäävät tuskallista rangaistusta.

[51:38]

Kun lähetimme Mooseksen Faraon luo selvin valtuuksin,

[51:39]

niin tämä mahtavuudessaan käänsi hänelle selkänsä ja sanoi: »Noita tai hullu.»

[51:40]

Me tartuimme häneen ja hänen sotajoukkoihinsa ja paiskasimme heidät mereen, koska hänen tekonsa oli rangaistava.

[51:41]

Ja Aadia vastaan Me päästimme tuhoavan tuulen,

[51:42]

joka ei sinne, missä puhalsi, jättänyt mitään jälkeensä, vaan muutti kaiken tuhaksi.

[51:43]

Ja Tamuudille sanottiin: »Nauttikaa hetkinen!»

[51:44]

Mutta he kapinoivat Herransa käskyä vastaan, ja niin iski heihin heidän nähtensä ukkonen.

[51:45]

Eivätkä he kyenneet nousemaan ylös eivätkä puolustautumaan.

[51:46]

Ja Nooan kansan tuhosimme jo aikaisemmin. Totisesti, he olivat syntisiä ihmisiä.

[51:47]

Ja taivaan olemme Me voimallamme kohottanut korkealle ja totisesti tehnyt sen laajaksi.

[51:48]

Maan olemme tehnyt suureksi ja avaraksi. Ja kuinka hyvin olemmekaan sen avartanut!

[51:49]

Kaikkea olemme luonut kaksittain, jotta ottaisitte vaarin.

[51:50]

Paetkaa Jumalan luo! Minä olen totisesti Jumalan lähettämä julkinen varoittajanne.

[51:51]

Älkää asettako Jumalan rinnalle muuta jumalaa. Minä olen totisesti Hänen teitä varten lähettämänsä julkinen varoittaja.

[51:52]

Ei yksikään sananjulistaja ole tullut niiden luokse, jotka ennen heitä elivät, heidän sanomattansa: »Noita tai hullu.»

[51:53]

Ovatko he antaneet tämän toisilleen perinnöksi? Totisesti, he ovat väärämielisiä ihmisiä.

[51:54]

Käänny siis pois heistä, niin ei tätä lueta sinulle viaksi.

[51:55]

Ja jatka kehoituksiasi, sillä totisesti muistutus koituu uskovien hyödyksi.

[51:56]

Olen luonut henkiolennot ja ihmiset vain palvelemaan Itseäni.

[51:57]

En halua heiltä mitään ravintoa enkä vaadi, että he ruokkisivat Minua.

[51:58]

Jumala on totisesti ravinnon jakaja, Herra, jonka on valta ja voima.

[51:59]

Niin on totisesti jumalattomilla oleva sama osa kuin heidän kaltaisillaan; heidän ei sentähden tarvitse pyytää Minua jouduttamaan asiaa.

[51:60]

Voi siis niitä, jotka eivät usko, sen päivän takia, joka heitä uhkaa.