Quran translations in many languages

Finnish Quran

Al-Jinn

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,

[72:1]

Sano: »Minulle on ilmoitettu, että osa dzinneistä kuunteli ja sanoi: ‘Totisesti olemme kuulleet luettavan ihmeellistä Koraania,

[72:2]

joka ohjaa oikeaan, ja me uskomme siihen emmekä koskaan tahdo asettaa ketään muuta Jumalamme rinnalle.

[72:3]

Totisesti Hän ei – ääretön on Herramme majesteetti – ole ottanut vaimoa eikä lasta.

[72:4]

Vain mielettömät joukostamme sepittävät sopimattomia asioita Jumalasta;

[72:5]

totisesti ajattelimme, etteivät ihmiset eivätkä dzinnit lausuisi valhetta Jumalaa vastaan,

[72:6]

ja että ihmisten joukosta muutamilla oli tapana paeta eräiden dzinnien turviin, ja nämä yllyttivät heitä pöyhkeyteen.

[72:7]

Totisesti he luulivat aivan niin kuin te, että Jumala ei herätä ketään kuolleista.

[72:8]

(ja Koraania kuulleet dzinnit lisäsivät:) Me todellakin etsimme nousua taivaaseen, mutta havaitsimme sen olevan täynnä voimakkaita vartijoita ja liekkejä.

[72:9]

Katso, meillä oli tapana istua muutamilla paikoilla kuullaksemme, mutta se, joka nyt yrittää kuunnella, kohtaa hänelle varatun liekin.

[72:10]

Emmekä todella tiedä, onko se pahaa, mikä on tarkoitettu maan päällä eläville, vai tarkoittaako heidän Herransa heille oikeaa ohjausta.

[72:11]

Totisesti on joukossamme niitä, jotka ovat hyviä, ja myös sellaisia, jotka eivät ole; me olemme jakaantuneet eri lahkokuntiin.

[72:12]

Katso, me uskomme, ettemme milloinkaan voi päästä Jumalaa pakoon täällä maan päällä, emmekä pääse Hänestä lentämälläkään.

[72:13]

Totisesti uskoimme johdatukseen, kun saimme kuulla sen; ja sen, joka uskoo Herraan, ei tarvitse pelätä tappiota eikä yllättävää pahaa.

[72:14]

Joukostamme ovat eräät totisesti Herralle alistuneita muslimeja, ja toiset jumalattomia. Ne, jotka ovat muslimeja, ovat niitä, joiden päämääränä on vanhurskaus.

[72:15]

Mitä taasen tulee jumalattomiin, kuluttaa heidät helvetin tuli.

[72:16]

(Sano myös:) Jos he pysyvät oikealla tiellä, me annamme heille juomavettä runsain määrin

[72:17]

koetellaksemme heitä siten; mutta jos joku kääntyy pois unohtaen Herransa, valmistaa Hän hänelle loppumattoman vaivan.

[72:18]

Totisesti, temppelit kuuluvat Jumalalle, älkää siis huutako avuksi ketään muuta kuin Jumalaa!

[72:19]

Ja kun Jumalan palvelija nousi huutaen Hänen puoleensa, olivat he vähällä tallata hänet tungoksessa.

[72:20]

Sano: »Minä käännyn vain Herrani puoleen enkä aseta ketään Hänen rinnalleen.»

[72:21]

Sano: »Totisesti, minulla ei ole valtaa tuottaa teille pahaa eikä hyvää.»

[72:22]

Sano: »Totisesti, ei kukaan voi puolustaa minua asettuen Jumalaa vastaan, eikä minulla ole muuta turvapaikkaa kuin Hänen tykönään;

[72:23]

julistan vain Jumalan ilmoituksen ja Hänen sanomansa.» Jos joku ei noudata Jumalan ja Hänen sananjulistajansa tahtoa, odottaa häntä totisesti helvetin tuli, ja hänen on iäti oltava siinä,

[72:24]

aina siksi, kunnes ihmiset saavat kokea sen, millä heitä uhattiin, ja tulevat tuntemaan, kumman auttaja on heikompi ja lukumäärältään vähäisempi.

[72:25]

Sano: »En tiedä, onko jo lähellä se, millä teitä on uhattu, vai onko Herra siirtänyt sen määräajaksi.

[72:26]

Hän tietää silmiltä salatut, mutta ei ilmoita salaisuuksiaan muille

[72:27]

paitsi valitsemalleen sananjulistajalle, ja tälle Hän asettaa suojelijan käymään hänen edellään ja samoin hänen jäljessään

[72:28]

ollakseen varma, että he todella ovat julistaneet Herransa sanoman; Hän käsittää kaiken, mitä heissä on, ja Hän pitää lukua kaikesta.»