Quran translations in many languages

Finnish Quran

Al-Jumuʽah

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,

[62:1]

Kaikki, mitä on taivaassa ja maassa, julistaa Jumalan, kuninkaan, pyhimmän, kaikkivoivan, viisaan kunniaa.

[62:2]

Hän on oppimattoman kansan keskuudesta lähettänyt sananjulistajan, joka esittää heille Hänen tunnusmerkkinsä, puhdistaa heidät ja opettaa heille Pyhää kirjaa ja viisautta, vaikka he tätä ennen elivät ilmeisessä harhassa,

[62:3]

ja lähettää sen toisillekin heistä, jotka eivät vielä ole heihin liittyneet; Jumala on kaikkivoipa, viisas.

[62:4]

Tämä on Jumalan armo. Hän antaa sen kenelle tahtoo, sillä Jumala on valtavan armon Herra.

[62:5]

Niiden, joiden vastuulle oli annettu Toora ja jotka eivät sitä noudattaneet, käy kuin aasin, joka kantoi kirjakuormaa. Pahoin käy niille, jotka hylkäävät Jumalan ilmoitukset, sillä Jumala ei kaitse väärintekijöitä.

[62:6]

Sano: »Juutalaiset, jos vakuutatte olevanne Jumalan suosimia ennen muita ihmisiä, niin toivokaa silloin itsellenne kuolemaa, jos totuus on teille kallis.»

[62:7]

Mutta he eivät milloinkaan toivo sitä kättensä tekojen tähden, jotka heitä tilille odottavat; Jumala tuntee hyvin väärintekijät.

[62:8]

Sano: »Kuolema, jota pakenette, on totisesti kohtaava teidät, ja silloin teidät palautetaan Hänen luokseen, joka tuntee näkymättömän ja näkyvän, ja Hän on paljastava teille, mitä olette tehneet.»

[62:9]

Uskovaiset, kun kuuluu kutsu rukoukseen perjantaina, niin kiiruhtakaa palvelemaan Jumalaa ja jättäkää kauppatoimet. Tämä on teille parasta, jos haluatte ymmärtää.

[62:10]

Mutta kun hartaus on päättynyt, hajaantukaa kukin suunnallenne ja etsikää Jumalan armoa pitäen Hänet lujasti mielessänne, jotta menestyisitte.

[62:11]

Mutta kun he näkevät jossakin kauppaa tehtävän taihuviteltavan, he rientävät sinne ja jättävät sinut yksin seisomaan. Sano: »Se, mikä on Jumalasta, on parempi kuin huvi ja kaupanteko: niin, Jumala on paras huoltaja.»