Quran translations in many languages

Finnish Quran

Al-Maʽârij

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,

[70:1]

Eräs tiedonhaluinen kyseli, millainen on kuritus, joka on tuleva

[70:2]

epäuskoisten osaksi. Ei kukaan voi sitä estää.

[70:3]

Se tulee Jumalalta, nousevain portaitten Herralta.

[70:4]

Enkelit ja henki nousevat Hänen tykönsä päivänä, jonka pituus on viisikymmentä tuhatta vuotta.

[70:5]

Osoita siis jaloa kestävyyttä!

[70:6]

He kuvittelevat sen olevan kaukana,

[70:7]

mutta Me näemme sen läheltä.

[70:8]

Sinä päivänä, jolloin taivas on oleva kuin sulaa kuparia

[70:9]

ja vuoret kuin villaa,

[70:10]

jolloin ystävä ei kysy ystävää,

[70:11]

vaikka he näkevät toisensa. Syyllinen toivoisi tuona päivänä vapautuvansa vaivasta uhraamalla lapsensa,

[70:12]

vaimonsa ja veljensä,

[70:13]

sukulaisensa, jotka antoivat hänelle suojaa,

[70:14]

jopa kaikki, jotka maan päälle on luotu, kunhan hän niiden avulla lunastaisi itsensä.

[70:15]

Ei mitenkään! Sillä katso, tämä on leimuava liekki,

[70:16]

joka raastaa pois ihon

[70:17]

ja vaatii omakseen sen, joka kääntyi pois ja pakeni

[70:18]

ja joka ahnaasti kokosi rikkautta.

[70:19]

Totisesti on ihminen luotu epävakaiseksi mieleltään:

[70:20]

Kun jokin paha kohtaa häntä, hän on kärkäs valittamaan,

[70:21]

mutta kun jotakin hyvää annetaan hänen osalleen, hän on kiittämätön,

[70:22]

lukuunottomatta niitä, jotka rukoilevat,

[70:23]

jotka uskollisesti suorittavat rukouksensa,

[70:24]

niitä, joiden rikkaudessa on määrätty osa

[70:25]

kerjäläistä ja osatonta varten;

[70:26]

niitä, jotka uskovat tuomion päivään,

[70:27]

ja jotka pelkäävät Herransa kuritusta

[70:28]

ei kukaan, totisesti, saata säästyä kuritukselta, joka on heidän Herraltansa tuleva,

[70:29]

sekä lukuunottamatta niitä, jotka hillitsevät halujaan

[70:30]

paitsi vaimojensa ja orjattariensa suhteen, koska heissä silloin ei ole moittimista.

[70:31]

Toisin on niiden, jotka pyrkivät ylittämään tämän, sillä ne ovat lain rikkojia.

[70:32]

Ne, jotka ovat rehellisiä sopimuksissaan ja siinä, mitä heidän huostaansa on uskottu,

[70:33]

jotka ovat vilpittömiä todistaessaan

[70:34]

ja jotka ahkeroivat hartauden harjoituksissa,

[70:35]

saavat elää paratiisin kunniassa.

[70:36]

Mutta mitä ajattelevat uskottomat, jotka avosilmin rientävät sinun edelläsi,

[70:37]

oikealta ja vasemmalta, ryhmä toisensa jälkeen?

[70:38]

Kuvitteleeko heistä kukin pääsevänsä autuuden puutarhaan?

[70:39]

Totisesti ei! Totisesti he tietävät, mistä Me olemme luonut heidät.

[70:40]

Mutta ei! Vannon idän ja lännen Herran nimessä: »Totisesti Me voimme

[70:41]

nostaa heidän sijalleen ne, jotka ovat heitä paremmat, eikä Meitä voi tästä mikään estää.

[70:42]

Anna siis heidän jäädä turhien puheittensa varaan ja laskea leikkiä, kunnes heitä katsoo silmästä silmään se päivä, joka on heille ennustettu.

[70:43]

Sinä päivänä he tulevat esiin haudoistaan kiirehtien, aivan kuin maalia kohti kiitäen,

[70:44]

silmät maahan luotuina, häpeän valtaamina. Tämä on se päivä, joka heille ennustettiin.