Quran translations in many languages

Finnish Quran

Al-Waqiʽah

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,

[56:1]

Kun Suuri Tapahtuma tulee,

[56:2]

ei ole ketään, joka voisi sen kieltää.

[56:3]

Se alentaa ja ylentää,

[56:4]

kun maa vapisee ankarasti,

[56:5]

ja vuoret murtuvat sirpaleiksi,

[56:6]

niin että niistä tulee kuin hajoitettua tomua,

[56:7]

ja teitä tulee olemaan kolmea laatua.

[56:8]

Ensiksi ne, jotka ovat oikealla; ketkä ovat ne onnelliset, jotka ovat oikealla puolella?

[56:9]

Ja ne, jotka ovat vasemmalla; ketkä ovat ne onnettomat, jotka ovat vasemmalla puolella?

[56:10]

Ja ensimmäiset pysyvät ensimmäisinä.

[56:11]

Heidät saatetaan Jumalan läheisyyteen

[56:12]

autuuden puutarhoihin –

[56:13]

suuret joukot niitä, jotka aikaisemmin liittyivät profeettaan,

[56:14]

mutta vain pieni määrä myöhemmin liittyneitä.

[56:15]

Siellä he saavat levätä kultakuteisilla istuimilla

[56:16]

toinen toistaan vastapäätä,

[56:17]

ikuisesti nuoret pojat palvelevat heitä,

[56:18]

pikarit, haarikat ja maljat täynnä puhdasta juomaa,

[56:19]

josta he eivät saa päänkipua eivätkä päihdy,

[56:20]

tarjoten hedelmiä, jotka ovat heille mieluisia,

[56:21]

ja linnunlihaa, aivan heidän toivonsa mukaan.

[56:22]

Siellä on kaunosilmäisiä sulottaria,

[56:23]

jotka ovat kuin kätketyt helmet,

[56:24]

palkaksi siitä, mitä he ovat tehneet.

[56:25]

Siellä he eivät saa kuulla turhaa eivätkä syntistä puhetta,

[56:26]

vaan he sanovat: »Rauha, rauha!»

[56:27]

Entä ne, jotka ovat oikealla; keitä ovat ne, jotka ovat oikealla puolella?

[56:28]

He ovat lootuspuiden keskellä, puiden, joissa ei ole okaa,

[56:29]

ja banaanien, joissa on terttu tertun päällä.

[56:30]

Siellä on avaria varjopaikkoja,

[56:31]

vuolaasti virtaavaa vesiä

[56:32]

ja runsaasti hedelmiä,

[56:33]

jotka eivät vähene ja joita ei heiltä evätä

[56:34]

Siellä on neitoja ylväillä lepovuoteillaan.

[56:35]

Totisesti olemme luonut heidät omin käsin

[56:36]

sallien heidän pysyä neitseinä

[56:37]

hellinä ja samanikäisinä,

[56:38]

niitä varten, jotka ovat oikealla puolella,

[56:39]

joista lukuisat kuuluivat aikaisimpiin profeetan kannattajiin,

[56:40]

ja myöhemmin liittyneitä suuri joukko.

[56:41]

Entä ne, jotka ovat vasemmalla; keitä raukkoja ovat ne, jotka ovat vasemmalla puolella?

[56:42]

Heitä tukahduttavat kuumat tuulet ja polttaa kiehuva vesi

[56:43]

sekä pimentää musta savu,

[56:44]

joka ei tuo vilvoitusta eikä virkistystä.

[56:45]

Aikanaan elivät he totisesti yltäkylläisyydessä,

[56:46]

paatuen suurissa synneissään

[56:47]

sanoen toisilleen: »Kun olemme kuolleet ja meistä on tullut tomua ja luita, herätetäänkö meidät todella kuolleista,

[56:48]

tai herätetäänkö esi-isämme?»

[56:49]

Sano: »Sekä edelliset että jälkimmäiset

[56:50]

kootaan yhteen määrättynä hetkenä ja päivänä.»

[56:51]

Te harhapoluille joutuneet, jotka selititte totuuden valheeksi,

[56:52]

totisesti te saatte silloin syödä Zakkuum-puuta

[56:53]

ja täyttää vatsanne sillä,

[56:54]

juoda kiehuvaa vettä sen päälle,

[56:55]

juoda niinkuin janoiset kameelit.

[56:56]

Tässä on heidän kestityksensä tuomiopäivänä.

[56:57]

Me olemme luonut teidät, miksi siis ette tunnusta sitä totuudeksi?

[56:58]

Oletteko ajatelleet siementä, joka antoi teille elämän?

[56:59]

Loitteko te sen vai Mekö olemme sen luonut?

[56:60]

Me olemme asettanut teille kuoleman, eikä mikään estä Meitä

[56:61]

luomasta sijaanne toisenlaisia olentoja, antamalla teille muodon, jota ette tunne.

[56:62]

Olette totisesti tulleet tuntemaan ensimmäisen luomisen, miksi ette ota kehoitusta varteen?

[56:63]

Oletteko ajatelleet kylvöänne?

[56:64]

Tekö saatte sen kasvamaan, vai Mekö sen aikaansaamme?

[56:65]

Jos Me tahtoisimme, voisimme muuttaa sen kuivuneiksi korsiksi, niin että te ihmettelisitte kokonaisen päivän ja sanoisitte:

[56:66]

»Totisesti, velkana on meillä kaikki,

[56:67]

niin – meillä ei ole mitään.»

[56:68]

Mitä ajattelette vedestä, jota juotte?

[56:69]

Tekö sen vuodatatte alas pilvistä, vai Mekö sen teemme?

[56:70]

Jos tahtoisimme, voisimme tehdä sen suolaiseksi; miksi siis ette ole kiitollisia?

[56:71]

Mitä ajattelette tulesta, jonka sytytätte?

[56:72]

Tekö olette kasvattaneet puun sitä varten, vai Mekö olemme sen kasvattanut?

[56:73]

Me olemme asettanut puut erämaan vaeltajalle kehoitukseksi ja hyödyksi.

[56:74]

Ylistä siis suuren Herrasi nimeä,

[56:75]

Vannon tähtien aseman nimeen,

[56:76]

ja se on totisesti suuri vala, jospa sen tietäisitte,

[56:77]

totisesti tämä on ylevä Koraani,

[56:78]

hyvin säilyneenä kirjassa.

[56:79]

Sitä saavat koskettaa vain puhtaat.

[56:80]

Sen lähetti maailmojen Herra.

[56:81]

Tahdotteko sittenkin halveksia tätä Kirjaa

[56:82]

ja aivan kuin elinkeinoksenne väittää sitä valheeksi?

[56:83]

Mutta kun sielu, henkenne ruumiista paetessa, nousee kurkkuun

[56:84]

ja te silloin katselette kuolemaa,

[56:85]

– vaikka olemmehan Me lähempänä kuolevaa kuin te, teidän sitä kuitenkaan näkemättä –

[56:86]

miksi ette te, jotka kiellätte riippuvaisuutenne Jumalasta,

[56:87]

voi silloin torjua sitä kääntymään takaisin, jos totta puhutte?

[56:88]

Jos kuoleva kuuluu niihin, jotka pääsevät lähelle Jumalaa,

[56:89]

tulee hänen osakseen onni, kukkien tuoksu ja autuuden puutarhat.

[56:90]

Jos hän on niitä, jotka joutuvat oikealle puolelle,

[56:91]

on hänen osansa: »Rauha olkoon sinulla ja niillä, jotka ovat oikealla puolella!»

[56:92]

Mutta jos hän kuuluu niihin, jotka väittävät totuutta valheeksi, ja kulkee harhateitä,

[56:93]

on hänen tervetuliaismaljansa kiehuvaa vettä

[56:94]

ja hän palaa ikuisessa tulessa.

[56:95]

Tämä on totisesti varma totuus.

[56:96]

Ylistä siis Herrasi nimeä, suuren.