Quran translations in many languages

Finnish Quran

Nûh

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,

[71:1]

Totisesti Me lähetimme Nooan oman kansansa eteen sanoen: »Varoita kansaasi, ennenkuin tuskallinen rangaistus sen yllättää!»

[71:2]

Hän julisti: »Kansa, totisesti olen julkinen varoittajasi.

[71:3]

Palvelkaa Jumalaa, tarkoin täyttäen velvollisuutenne Häntä kohtaan, ja olkaa kuuliaisia minulle,

[71:4]

niin Hän antaa teille syntinne anteeksi ja myöntää teille armonaikaa. Mutta totisesti, kun Jumalan määräaika täyttyy, ei sitä voida pitkittää. Kunpa sen uskoisitte!»

[71:5]

Hän sanoi: »Herra, katso, olen vedonnut kansaani päivin ja öin,

[71:6]

mutta saarnani on heissä vain lisännyt vastahakoisuutta.

[71:7]

Ja katso, vaikka kuinka usein olisin heitä kutsunut, jotta Sinä voisit antaa heille anteeksi, tukkivat he sormin korvansa ja kietoutuvat vaatteisiinsa torjuen kaiken itsepintaisesti ja paisuen ylpeydessään.

[71:8]

Silloin totisesti saarnasin heille äänekkäästi

[71:9]

huusin kaikkien kuullen, haastoinpa heille myös kahden kesken

[71:10]

sanoen: ‘Pyytäkää Herraltanne anteeksiantoa – Hän on totisesti armahtavainen –

[71:11]

Hän lähettää päällenne pilvet ja runsaan sateen,

[71:12]

enentää teille rikkautta ja lapsia sekä luo teitä varten paratiisin virtoineen.

[71:13]

Miksi ette pyydä armolahjoja Jumalalta?

[71:14]

Totisesti, Hänhän on luonut teidät eri vaiheiden kautta.

[71:15]

Ettekö näe, kuinka Jumala on luonut seitsemän taivasta toinen toisensa yläpuolelle?

[71:16]

Hän on myös asettanut niille kuun valoksi ja auringon lampuksi.

[71:17]

Jumala on kasvattanut teidät maasta,

[71:18]

Hän käskee teidän myöskin palata siihen ja antaa teille ylösnousemuksen.

[71:19]

Teitä varten Jumala on levittänyt maan ääret

[71:20]

vaeltaaksenne sen avarilla teillä.’»

[71:21]

Nooa sanoi: »Herra, totisesti he ovat olleet minua kohtaan uppiniskaisia ja pitäneet niitä esikuvinaan, joiden rikkaus ja lapset vain lisäävät heidän turmelustaan.

[71:22]

He ovat punoneet monia juonia

[71:23]

ja sanovat: ‘Älkää suinkaan hylätkö jumalianne, Waddia ja Suwaa, Jaguutia, Jaukia ja Nasria!’

[71:24]

Näin he ovat totisesti johtaneet monia harhaan, ja villitys käy yhä suuremmaksi jumalattomien keskuudessa.»

[71:25]

Heidät hukutettiin vääryyksiensä tähden, ja heidän oli käytävä tuleen, eikä heillä ollut muita auttajia kuin Jumala.

[71:26]

Ja Nooa sanoi: »Herra, älä jätä maan päälle ainoatakaan jumalatonta asumaan!

[71:27]

Totisesti, jos säästät heistä ketään, he johtavat palvelijasi harhaan ja siittävät irstaita ja epäuskoisia jälkeläisiä.

[71:28]

Herra, anna anteeksi minulle ja vanhemmilleni; niin myös jokaiselle, joka uskossa astuu talooni, sekä kaikille uskoville, miehille ja naisille! Mutta jumalattomille tuota turmio!»