Quran translations in many languages

Finnish Quran

Ya-Sîn

Ylistys Jumalalle, maailmojen Valtiaalle,

[36:1]

Oi ihminen!

[36:2]

Kautta Koraanin, jonka viisaus täyttää,

[36:3]

olethan totisesti yksi sananjulistajista

[36:4]

ja vaellat oikealla tiellä.

[36:5]

Tässä on ilmoitus mahtavalta, laupiaalta,

[36:6]

jotta voisit varoittaa kansaa, jonka esi-isiä ei varoitettu ja joka on välinpitämätön.

[36:7]

Sana on käynyt todeksi, että enin osa heistä on uskon hylännyt.

[36:8]

Kahleet Me olemme totisesti kietonut heidän kaulansa ympäri aina heidän leukansa korkeudelle, niin että heidän päänsä ovat pystyyn pönkitetyt.

[36:9]

Ja Me olemme asettanut esteen heidän eteensä ja esteen heidän taaksensa sekä heittänyt verhon heidän ylitsensä peittäen heidän näkönsä.

[36:10]

Yhdentekevää on heille varoitatko heitä vai et, sillä he eivät usko.

[36:11]

Varoittaa voi vain sitä, joka nuhteesta vaarin ottaa jasisimmässään Armahtajaa pelkää; sellaiselle julista anteeksiantoa ja suurta palkintoa.

[36:12]

Totisesti Me herätämme kuolleet eloon ja pidämme kirjaa kaikista heidän teoistaan, jopa heidän jalkojensa jäljistäkin; ja kaiken tämän olemme selvästi kirjoittanut.

[36:13]

Esitä heille vertaus sen kaupungin asukkaista, johon sanansaattajamme saapuivat.

[36:14]

Kun Me lähetimme kaksi heidän luoksensa, torjuivat he pois nämä, ja kun Me vahvistimme heitä kolmannella ja kaikki vakuuttivat: »Me olemme totisesti (Jumalan) julistajia»,

[36:15]

Niin he sanoivat: »Ette ole muuta kuin kuolevaisia, kuten me itsekin, eikä hyvä Jumala ole mitään ilmoitustaan teille uskonut; te vain valehtelette.»

[36:16]

Nämä vastasivat: »Herramme tietää, että varmasti olemme Hänen julistuksensa tuojia teille,

[36:17]

eikä meillä ole muuta mielessämme kuin toimittaa perille selvä viestimme.»

[36:18]

He sanoivat: »Me aavistamme teidän tulostanne koituvan meille pahaa; ellette lakkaa, me kivitämme teidät ja tuotamme teille tuskallisen lopun.»

[36:19]

Nämä selittivät: »Itsestänne teistä kohtalonne johtuu eikä siitä, että me teitä varoitamme. Totisesti olette mieletöntä väkeä.»

[36:20]

Silloin riensi sinne juosten eräs mies ja huusi: »Kansa, ota vaari viestintuojista;

[36:21]

seuratkaa sitä, joka ei pyydä palkkiota teiltä, sillä lähettiläät ovat oikean tien vaeltajia.

[36:22]

Mistä syystä en palvelisi Häntä, joka antoi minulle elämän? Hänen tykönsähän teidätkin jälleen palautetaan.

[36:23]

Omaksuisinko Hänen lisäkseen jumalia, joiden suojelus ei minua vähääkään auttaisi ja jotka eivät kykenisi minua pelastamaan, jos hyvä Jumala minulle lähettäisi koettelemuksen.

[36:24]

Silloinhan olisin ilmeisesti harhassa.

[36:25]

Minä totisesti uskon teidän Herraanne, ja siksi kuulkaa minua!»

[36:26]

Ja sana tuli: »Astu sisään autuuden tarhaan!» Hän sanoi: »Voi, jospa kansani tietäisi,

[36:27]

miksi Herra antoi minulle anteeksi ja liitti minut armoitettujen joukkoon!»

[36:28]

Ja tämän todistajan puhuttua Me emme taivaasta syössyt tämän kansan päälle enkelien rankaisevaa joukkoa; niin emme kostoamme lähetä.

[36:29]

Ei muuta tapahtunut, kuin ääni kuului, ja katso, he vaikenivat.

[36:30]

Voi näitä palvelijoita! Milloin sananjulistaja saapuukin heidän tykönsä, he vain pilkkaavat häntä.

[36:31]

Eivätkö he tiedä, kuinka monta sukupolvea Me olemme jo ennen heitä tuhonnut siksi, etteivät he kääntyneet lähettiläittemme puoleen.

[36:32]

Ja ne kaikki tuodaan varmasti Meidän eteemme.

[36:33]

Heille olkoon tunnusmerkiksi kuollut maa. Me vuodatamme siihen eloa ja nostamme siitä esiin viljaa, jota he syövät.

[36:34]

Ja Me kasvatamme palmupuistoja sekä viinitarhoja ja Me vedämme esille lähteitä sitä kastelemaan,

[36:35]

jotta he söisivät sen hedelmiä sekä mitä heidän kätensä valmistaneet ovat. Eikö heidän siis tule olla kiitollisia?

[36:36]

Ylistys Hänelle, joka loi kaiken, mitä maasta kasvaa, sekä heidän tuntemansa lajit että nekin, joita he eivät tunne.

[36:37]

Yökin on heille tunnusmerkkinä. Yöstä vedämme päivän erilleen, ja katso, pimeys peittää heidät.

[36:38]

Aurinkokin kulkee vain määrätyn ratansa, noudattaen kaikkivaltiaan, kaikkitietävän käskyä.

[36:39]

Kuulle Me olemme sen vaiheet määrännyt, kunnes se muuttuu vanhan, kuivan palmunoksan näköiseksi.

[36:40]

Eikä auringon ole sallittu kulkea kuuta nopeammin, yhtä vähän kuin yön on sallittu niellä päivää; vaan kaikki kulkee omaa rataansa.

[36:41]

Vielä on sekin heille tunnusmerkiksi, että Me annamme laivojen kantaa heidän jälkeläisiään

[36:42]

ja muitakin aluksia olemme heille luonut, joilla he voivat matkustaa,

[36:43]

vaikka Me voisimme, jos tahtoisimme, hukuttaa heidät veteen, eikä heille löytyisi pelastajaa eikä pakotietä,

[36:44]

mutta armostamme Me sallimme heidän elää määräpäivään asti.

[36:45]

Heille sanotaan: »Varokaa sitä, mikä on teillä edessänne, ja varokaa sitä, mikä on takananne, jotta armo tulisi osaksenne.

[36:46]

Ja heidän Herransa viesteistä tuskin yksikään heille saapuu heidän sitä hylkäämättä.

[36:47]

Ja kun heille sanotaan: »Uhratkaa siitä, mitä Jumala on teille suonut!», niin uskottomat sanovat uskovaisille: »Miksi olisi meidän ruokittava niitä, jotka Jumala kuitenkin voisi ravita, jos vain tahtoisi? Te olette ilmeisen harhan vallassa.»

[36:48]

Ja vielä he kysyvät: »Koska oikeastaan tulee tapahtumaan se, millä te meitä uhkaatte, jos totta puhutte?»

[36:49]

Heitä odottaa vain äkillinen ääni, joka heidät yllättää vielä heidän väitellessään keskenänsä.

[36:50]

Eivät he ehdi edes jälkisäädöstänsä tehdä eivätkä perheittensä luo kiiruhtaa.

[36:51]

Ja kun pasuunoihin puhalletaan, niin, katso, he rientävät haudoistaan Herransa luo.

[36:52]

Ja he sanovat: »Voi meitä, kuka on meidät nostanut nukkumasijoiltamme ? Tämänhän Armahtaja meille lupasi, ja Hänen sanansaattajansa ovat julistaneet totuutta.»

[36:53]

Ja vain ääni kajahtaa, ja katso, heidät kaikki tuodaan Meidän eteemme,

[36:54]

eikä sinä päivänä tehdä vähääkään vääryyttä ainoallekaan sielulle; teille punnitaan vain sen mukaan, kuin tekonne ansaitsivat.

[36:55]

Sinä päivänä ovat paratiisin asukkaat autuaallisissa toimissaan.

[36:56]

Vaimojensa seurassa he ovat varjossa leväten istuimillaan.

[36:57]

Siellä nauttivat he hedelmiä ja heillä on kaikkea, mitä haluavat.

[36:58]

»Rauhaa!» on heille laupiaan Herran tervehdys.

[36:59]

Mutta te, väärintekijät, väistykää loitolle tänä päivänä!

[36:60]

Enkö Minä velvoittanut teitä, Aadamin lapset, olemaan palvelematta perkelettä? Totisesti hän on teidän ilmivihollisenne.

[36:61]

Ja enkö sen sijaan käskenyt palvelemaan Minua ollaksenne oikealla tiellä.

[36:62]

Onhan perkele totisesti johtanut harhaan lukuisia sieluja joukostanne. Kuinka ette sittenkään älynneet?

[36:63]

Tämä on helvetti, jolla teitä uhattiin.

[36:64]

Käykää nyt siihen tänä päivänä epäuskonne tähden.

[36:65]

Ja sinä päivänä sinetöimme Me heidän suunsa, mutta heidän kätensä tulevat meille huitoen puhumaan sekä jalkansa heidän ansaitsemastaan todistamaan.

[36:66]

Ja jos Me tahdomme, voimme puhkaista heidän silmänsä; silloin vasta he pyrkisivät löytämään tien, mutta kuinka he näkisivät?

[36:67]

Samoin voisimme varmasti, jos tahtoisimme, heidät siihen paikkaan jähmettää, niin etteivät he voisi edemmäksi päästä eivätkä takaisin palata.

[36:68]

Jos Me jollekulle suomme pitkän iän, Me annamme hänen vartensa köyristyä; eivätkö he ymmärrä?

[36:69]

Emmekä ole hänelle (profeetalle) runoilua opettanut, sillä hänelle se ei ole soveliasta. Hänen sanottavansa on vain varoitus ja selvä Koraani.

[36:70]

Hänen on varoitettava jokaista, joka elää haluaa, ja julistetun sanan on osoittauduttava voimakkaaksi uskottomia vastaan.

[36:71]

Eivätkö he havaitse, että Me olemme luonut heille karjan luontokappaleittemme joukosta ja totuttanut sen heidän alaisuuteensa?

[36:72]

Ja me olemme pannut kotieläimet heitä tottelemaan, niin että he muutamilla ajavat ja muutamia käyttävät ruoaksensa.

[36:73]

Tästä kaikesta heille on etua ja he saavat niistä juomiakin; eivätkö he osaa tästäkään kiittää?

[36:74]

Mutta he ovat omaksuneet itselleen jumalia ainoan Jumalan rinnalle, saadakseen heiltä apua.

[36:75]

Mutta nämä eivät kykene heitä auttamaan, vaikka niitä on laumoittain.

[36:76]

Tästä syystä älä anna heidän puheensa itseäsi huolestuttaa; Me tiedämme, mitä he tekevät salaa ja mitä toimivat julkisesti.

[36:77]

Eikö ihminen ole huomannut, että Me olemme luonut hänet pienestä elonidusta? Ja katso, kohta hän on valmis kanssamme kiistelemään.

[36:78]

Ja hän laittaa Meidän kaltaisiksemme tarkoitettuja kuviaan unohtaen oman luomisensa. Hän sanoo: »Kuka pystyy elämän paluttamaan luihin, kun ne jo ovat lahonneet?»

[36:79]

Sano: »Hän niihin elämän palauttaa, joka ne alkujaankin elämään synnytti, sillä Hän sulkee itseensä koko luomakunnan.

[36:80]

Hän, joka loi teille tulen, joka voi vihreässä puussakin palaa, niin että sytykkeillä sitä jatkaa saatatte.

[36:81]

Eikö Hän, joka loi taivaat ja maan, kykene niiden kaltaisia luomaan? Totisesti! Hänhän on kaiken Luoja, taituri.

[36:82]

Kun Hän jotakin aikoo, riittää, että Hän käskee: »Tulkoon!» niin se tulee.

[36:83]

Sentähden ylistys olkoon Hänelle, jonka käsissä on valta kaiken yli ja jonka tykö kaikki palautetaan aikanaan.