Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-ʽAdiyât

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[100:1]

Demi kuda perang yang berlari kencang dengan

[100:2]

dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan (kuku kakinya),

[100:3]

dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi,

[100:4]

maka ia menerbangkan debu,

[100:5]

dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh,

[100:6]

sesungguhnya manusia itu sangat ingkar tidak berterima kasih kepada Tuhannya,

[100:7]

dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan (sendiri) keingkarannya,

[100:8]

dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta.

[100:9]

Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apayang ada di dalam kubur,

[100:10]

dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada,

[100:11]

sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha Mengetahui keadaan mereka.