Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Burûj

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[85:1]

Demi langit yang mempunyai gugusan bintang,

[85:2]

dan hari yang dijanjikan,

[85:3]

dan yang menyaksikan dan yang disaksikan.

[85:4]

Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang

[85:5]

yang berapi (dinyalakan dengan) kayu bakar,

[85:6]

ketika mereka duduk di sekitarnya,

[85:7]

sedang mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman.

[85:8]

Dan mereka tidak menyiksa orang-orang mukmin itu melainkan karena orang-orang mukmin itu beriman kepada Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Terpuji,

[85:9]

Yang mempunyai kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Menyaksikan segala sesuatu.

[85:10]

Sesungguhnya orang-orang yang mendatangkan cobaan kepada orang-orang yang mukmin laki-laki dan perempuan kemudian mereka tidak bertobat, maka bagi mereka azab Jahanam dan bagi mereka azab (neraka) yang membakar.

[85:11]

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal yang saleh bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; itulah keberuntungan yang besar.

[85:12]

Sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras.

[85:13]

Sesungguhnya Dia-lah Yang menciptakan (makhluk) dari permulaan dan menghidupkannya (kembali).

[85:14]

Dia-lah Yang Maha Pengampun lagi Maha Pengasih,

[85:15]

yang mempunyai Arasy lagi Maha Mulia,

[85:16]

Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya.

[85:17]

Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang,

[85:18]

(yaitu kaum) Firaun dan (kaum) Tsamud?

[85:19]

Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan,

[85:20]

padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka.

[85:21]

Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur’an yang mulia,

[85:22]

yang (tersimpan) dalam Lohmahfuz.