Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Infitâr

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[82:1]

Apabila langit terbelah,

[82:2]

dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan,

[82:3]

dan apabila lautan dijadikan meluap,

[82:4]

dan apabila kuburan-kuburan dibongkar,

[82:5]

maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang

[82:6]

Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu Yang Maha Pemurah.

[82:7]

Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh) mu seimbang,

[82:8]

dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki, Dia menyusun tubuh-mu.

[82:9]

Bukan hanya durhaka saja, bahkan kamu mendustakan hari pembalasan.

[82:10]

Padahal sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu),

[82:11]

yang mulia (di sisi Allah) dan yang mencatat (pekerjaan-pekerjaanmu itu),

[82:12]

mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan.

[82:13]

Sesungguhnya orang-orang yang banyak berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan,

[82:14]

dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar berada dalam neraka.

[82:15]

Mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan.

[82:16]

Dan mereka sekali-kali tidak dapat keluar dari neraka itu.

[82:17]

Tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

[82:18]

Sekali lagi, tahukah kamu apakah hari pembalasan itu?

[82:19]

(Yaitu) hari (ketika) seseorang tidak berdaya sedikit pun untuk menolong orang lain. Dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah.