Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Maʽârij

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[70:1]

Seseorang peminta telah meminta kedatangan

[70:2]

Untuk orang-orang kafir, yang tidak seorang pun dapat menolaknya,

[70:3]

(Yang datang) dari Allah, Yang mempunyai tempat-tempat naik.

[70:4]

Malaikat-malaikat dan Jibril naik (menghadap) kepada Tuhan dalam sehari yang kadarnya lima puluh ribu tahun.

[70:5]

Maka bersabarlah kamu dengan sabar yang baik.

[70:6]

Sesungguhnya mereka memandang siksaan itu jauh (mustahil).

[70:7]

Sedangkan kami memandangnya dekat (pasti terjadi).

[70:8]

Pada hari ketika langit menjadi seperti luluhan perak.

[70:9]

Dan gunung-gunung menjadi seperti bulu (yang beterbangan),

[70:10]

Dan tidak ada seorang teman akrab pun menanyakan temannya,

[70:11]

Sedang mereka saling melihat. Orang kafir ingin kalau sekiranya dia dapat menebus (dirinya) dari azab hari itu dengan anak-anaknya.

[70:12]

Dan istrinya dan saudaranya,

[70:13]

Dan kaum familinya yang melindunginya (di dunia).

[70:14]

Dan orang-orang di atas bumi seluruhnya, kemudian (mengharapkan) tebusan itu dapat menyelamatkannya.

[70:15]

Sekali-kali tidak dapat. Sesungguhnya neraka itu adalah api yang bergejolak,

[70:16]

Yang mengelupaskan kulit kepala,

[70:17]

Yang memanggil orang yang membelakang dan yang berpaling (dari agama).

[70:18]

Serta mengumpulkan (harta benda) lalu menyimpannya.

[70:19]

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

[70:20]

Apabila ia ditimpa kesusahan ia berkeluh kesah,

[70:21]

dan apabila ia mendapat kebaikan ia amat kikir,

[70:22]

kecuali orang-orang yang mengerjakan salat,

[70:23]

yang mereka itu tetap mengerjakan salatnya,

[70:24]

dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu,

[70:25]

bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta),

[70:26]

dan orang-orang yang mempercayai hari pembalasan,

[70:27]

dan orang-orang yang takut terhadap azab Tuhannya.

[70:28]

Karena sesungguhnya azab Tuhan mereka tidak dapat orang merasa aman (dari kedatangannya).

[70:29]

Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya,

[70:30]

kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela.

[70:31]

Barangsiapa mencari yang di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.

[70:32]

Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat (yang dipikulnya) dan janjinya.

[70:33]

Dan orang-orang yang memberikan kesaksiannya.

[70:34]

Dan orang-orang yang memelihara salatnya.

[70:35]

Mereka itu (kekal) di surga lagi dimuliakan.

[70:36]

Mengapakah orang-orang kafir itu bersegera datang ke arahmu,

[70:37]

Dari kanan dan dari kiri dengan berkelompok-kelompok?

[70:38]

Adakah setiap orang dari orang-orang kafir itu ingin masuk ke dalam surga yang penuh kenikmatan?,

[70:39]

Sekali-kali tidak! Sesungguhnya Kami ciptakan mereka dari apa yang mereka ketahui (air mani).

[70:40]

Maka Aku bersumpah dengan Tuhan Yang Mengatur tempat terbit dan terbenamnya matahari, bulan dan bintang; sesungguhnya Kami benar-benar Maha Kuasa.

[70:41]

Untuk mengganti (mereka) dengan kaum yang lebih baik dari mereka, dan kami sekali-kali tidak dapat dikalahkan.

[70:42]

Maka biarkanlah mereka tenggelam (dalam kebatilan) dan bermain-main sampai mereka menjumpai hari yang diancamkan kepada mereka,

[70:43]

(yaitu) pada hari mereka keluar dari kubur dengan cepat seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada berhala-berhala (sewaktu di dunia),

[70:44]

dalam keadaan mereka menekurkan pandangannya (serta) diliputi kehinaan. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka.