Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Masad

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[111:1]

Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan

[111:2]

Tidaklah berfaedah kepadanya harta bendanya dan apa yang ia usahakan.

[111:3]

Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak.

[111:4]

Dan (begitu pula) istrinya, pembawa kayu bakar.

[111:5]

Yang di lehernya ada tali dari sabut.