Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Mursalât

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[77:1]

Demi malaikat-malaikat yang diutus untuk

[77:2]

dan (malaikat-malaikat) yang terbang dengan kencangnya,

[77:3]

dan (malaikat-malaikat) yang menyebarkan (rahmat Tuhannya) dengan seluas-luasnya,

[77:4]

dan (malaikat-malaikat) yang membedakan (antara yang hak dan yang batil) dengan sejelas-jelasnya,

[77:5]

dan (malaikat-malaikat) yang menyampaikan wahyu,

[77:6]

untuk menolak alasan-alasan atau memberi peringatan,

[77:7]

sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu itu pasti terjadi.

[77:8]

Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan,

[77:9]

dan apabila langit telah dibelah,

[77:10]

dan apabila gunung-gunung telah dihancurkan menjadi debu,

[77:11]

dan apabila rasul-rasul telah ditetapkan waktu (mereka).

[77:12]

(Niscaya dikatakan kepada mereka:) “Sampai hari apakah ditangguhkan (mengazab orang-orang kafir itu)?”

[77:13]

Sampai hari keputusan.

[77:14]

Dan tahukah kamu apakah hari keputusan itu?

[77:15]

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:16]

Bukankah kami telah membinasakan orang-orang yang dahulu?

[77:17]

Lalu Kami iringkan (azab Kami terhadap) mereka dengan (mengazab) orang-orang yang datang kemudian.

[77:18]

Demikianlah Kami berbuat terhadap orang-orang yang berdosa.

[77:19]

Kecelakaan besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:20]

Bukankah Kami menciptakan kamu dari air yang hina?,

[77:21]

Kemudian Kami letakkan dia dalam tempat yang kokoh (rahim),

[77:22]

sampai waktu yang ditentukan,

[77:23]

lalu Kami tentukan (bentuknya), maka Kami-lah sebaik-baik yang menentukan.

[77:24]

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:25]

Bukankah Kami menjadikan bumi (tempat) berkumpul,

[77:26]

Orang-orang hidup dan orang-orang mati?,

[77:27]

dan Kami jadikan padanya gunung-gunung yang tinggi, dan Kami beri minum kamu dengan air yang tawar?

[77:28]

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:29]

(Dikatakan kepada mereka pada hari kiamat): “Pergilah kamu mendapatkan azab yang dahulunya kamu mendustakannya.

[77:30]

Pergilah kamu mendapatkan naungan yang mempunyai tiga cabang,

[77:31]

yang tidak melindungi dan tidak pula menolak nyala api neraka”.

[77:32]

Sesungguhnya neraka itu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana,

[77:33]

seolah-olah ia iringan unta yang kuning.

[77:34]

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:35]

Ini adalah hari, yang mereka tidak dapat berbicara (pada hari itu),

[77:36]

dan tidak diizinkan kepada mereka minta uzur sehingga mereka (dapat) minta uzur.

[77:37]

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:38]

Ini adalah hari keputusan; (pada hari ini) Kami mengumpulkan kamu dan orang-orang yang terdahulu.

[77:39]

Jika kamu mempunyai tipu daya, maka lakukanlah tipu dayamu itu terhadap-Ku.

[77:40]

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:41]

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam naungan (yang teduh) dan (di sekitar) mata-mata air.

[77:42]

Dan (mendapat) buah-buahan dari (macam-macam) yang mereka ingini.

[77:43]

(Dikatakan kepada mereka): “Makan dan minumlah kamu dengan enak karena apa yang telah kamu kerjakan”.

[77:44]

Sesungguhnya demikianlah Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

[77:45]

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:46]

(Dikatakan kepada orang-orang Kafir): “Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (di dunia dalam waktu) yang pendek; sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa”.

[77:47]

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:48]

Dan apabila dikatakan kepada mereka: “Ruku`lah”, niscaya mereka tidak mau rukuk.

[77:49]

Kecelakaan yang besarlah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan.

[77:50]

Maka kepada perkataan apakah selain Al Qur’an ini mereka akan beriman?