Quran translations in many languages

Indonesia Quran

Al-Waqiʽah

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[56:1]

Apabila terjadi hari kiamat,

[56:2]

terjadinya kiamat itu tidak dapat didustakan

[56:3]

(Kejadian itu) merendahkan (satu golongan) dan meninggikan (golongan yang lain),

[56:4]

apabila bumi digoncangkan sedahsyat-dahsyatnya,

[56:5]

dan gunung-gunung dihancur luluhkan sehancur-hancurnya,

[56:6]

maka jadilah dia debu yang beterbangan,

[56:7]

dan kamu menjadi tiga golongan.

[56:8]

Yaitu golongan kanan. Alangkah mulianya golongan kanan itu.

[56:9]

Dan golongan kiri. Alangkah sengsaranya golongan kiri itu.

[56:10]

Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu (masuk surga).

[56:11]

Mereka itulah orang yang didekatkan (kepada Allah).

[56:12]

Berada dalam surga kenikmatan.

[56:13]

Segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

[56:14]

dan segolongan kecil dari orang-orang yang kemudian.

[56:15]

Mereka berada di atas dipan yang bertahtakan emas dan permata,

[56:16]

seraya bertelekan di atasnya berhadap-hadapan.

[56:17]

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda,

[56:18]

dengan membawa gelas, cerek dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir,

[56:19]

mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk,

[56:20]

dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih,

[56:21]

dan daging burung dari apa yang mereka inginkan.

[56:22]

Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli,

[56:23]

laksana mutiara yang tersimpan baik.

[56:24]

Sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan.

[56:25]

Mereka tidak mendengar di dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang menimbulkan dosa,

[56:26]

akan tetapi mereka mendengar ucapan salam.

[56:27]

Dan golongan kanan, alangkah bahagianya golongan kanan itu.

[56:28]

Berada di antara pohon bidara yang tidak berduri,

[56:29]

dan pohon pisang yang bersusun-susun (buahnya),

[56:30]

dan naungan yang terbentang luas,

[56:31]

dan air yang tercurah,

[56:32]

dan buah-buahan yang banyak,

[56:33]

yang tidak berhenti (buahnya) dan tidak terlarang mengambilnya,

[56:34]

dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk.

[56:35]

Sesungguhnya Kami menciptakan mereka (bidadari-bidadari) dengan langsung,

[56:36]

dan Kami jadikan mereka gadis-gadis perawan,

[56:37]

penuh cinta lagi sebaya umurnya,

[56:38]

(Kami ciptakan mereka) untuk golongan kanan,

[56:39]

(yaitu) segolongan besar dari orang-orang yang terdahulu,

[56:40]

dan segolongan besar pula dari orang yang kemudian.

[56:41]

Dan golongan kiri, siapakah golongan kiri itu.

[56:42]

Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih,

[56:43]

dan dalam naungan asap yang hitam.

[56:44]

Tidak sejuk dan tidak menyenangkan.

[56:45]

Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah.

[56:46]

Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar.

[56:47]

Dan mereka selalu mengatakan: “Apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali?,

[56:48]

apakah bapak-bapak kami yang terdahulu (dibangkitkan pula)?”

[56:49]

Katakanlah: “Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian,

[56:50]

benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal.

[56:51]

Kemudian sesungguhnya kamu hai orang yang sesat lagi mendustakan,

[56:52]

benar-benar akan memakan pohon zaqqum,

[56:53]

dan akan memenuhi perutmu dengannya.

[56:54]

Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas.

[56:55]

Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum.

[56:56]

Itulah hidangan untuk mereka pada hari Pembalasan”.

[56:57]

Kami telah menciptakan kamu, maka mengapa kamu tidak membenarkan (hari berbangkit)?

[56:58]

Maka terangkanlah kepadaku tentang nutfah yang kamu pancarkan.

[56:59]

Kamukah yang menciptakannya, atau Kami kah yang menciptakannya?

[56:60]

Kami telah menentukan kematian di antara kamu dan Kami sekali-kali, tidak dapat dikalahkan,

[56:61]

untuk menggantikan kamu dengan orang-orang yang seperti kamu (dalam dunia) dan menciptakan kamu kelak (di akhirat) dalam keadaan yang tidak kamu ketahui.

[56:62]

Dan sesungguhnya kamu telah mengetahui penciptaan yang pertama, maka mengapakah kamu tidak mengambil pelajaran (untuk penciptaan yang kedua)?

[56:63]

Maka terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam?

[56:64]

Kamukah yang menumbuhkannya ataukah Kami yang menumbuhkannya?

[56:65]

Kalau Kami kehendaki, benar-benar Kami jadikan dia kering dan hancur; maka jadilah kamu heran tercengang.

[56:66]

(Sambil berkata): “Sesungguhnya kami benar-benar menderita kerugian,

[56:67]

bahkan kami menjadi orang yang tidak mendapat hasil apa-apa.”

[56:68]

Maka terangkanlah kepadaku tentang air yang kamu minum.

[56:69]

Kamukah yang menurunkannya dari awan ataukah Kami yang menurunkan?

[56:70]

Kalau Kami kehendaki niscaya Kami jadikan dia asin, maka mengapakah kamu tidak bersyukur?

[56:71]

Maka terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan (dari gosokan-gosokan kayu).

[56:72]

Kamukah yang menjadikan kayu itu atau Kami-kah yang menjadikannya?

[56:73]

Kami menjadikan api itu untuk peringatan dan bahan yang berguna bagi musafir di padang pasir.

[56:74]

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang Maha Besar.

[56:75]

Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang.

[56:76]

Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui,

[56:77]

sesungguhnya Al Qur’an ini adalah bacaan yang sangat mulia,

[56:78]

pada kitab yang terpelihara (Lohmahfuz),

[56:79]

tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan.

[56:80]

Diturunkan dari Tuhan semesta alam.

[56:81]

Maka apakah kamu menganggap remeh saja Al Qur’an ini?,

[56:82]

kamu (mengganti) rezeki (yang Allah berikan) dengan mendustakan (Allah).

[56:83]

Maka mengapa ketika nyawa sampai di kerongkongan,

[56:84]

padahal kamu ketika itu melihat,

[56:85]

dan Kami lebih dekat kepadanya daripada kamu. Tetapi kamu tidak melihat,

[56:86]

maka mengapa jika kamu tidak dikuasai (oleh Allah)?

[56:87]

Kamu tidak mengembalikan nyawa itu (kepada tempatnya) jika kamu adalah orang-orang yang benar?,

[56:88]

adapun jika dia (orang yang mati) termasuk orang yang didekatkan (kepada Allah),

[56:89]

maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki serta surga kenikmatan.

[56:90]

Dan adapun jika dia termasuk golongan kanan,

[56:91]

maka keselamatan bagimu karena kamu dari golongan kanan.

[56:92]

Dan adapun jika dia termasuk golongan orang yang mendustakan lagi sesat,

[56:93]

maka dia mendapat hidangan air yang mendidih,

[56:94]

dan dibakar di dalam neraka.

[56:95]

Sesungguhnya (yang disebutkan ini) adalah suatu keyakinan yang benar.

[56:96]

Maka bertasbihlah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang Maha Besar.