Quran translations in many languages

Indonesia Quran

An-Nâziʽât

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[79:1]

Demi (malaikat-malaikat) yang mencabut

[79:2]

dan (malaikat-malaikat) yang mencabut (nyawa) dengan lemah-lembut,

[79:3]

dan (malaikat-malaikat) yang turun dari langit dengan cepat,

[79:4]

dan (malaikat-malaikat) yang mendahului dengan kencang,

[79:5]

dan (malaikat-malaikat) yang mengatur urusan (dunia).

[79:6]

(Sesungguhnya kamu akan dibangkitkan) pada hari ketika tiupan pertama menggoncangkan alam,

[79:7]

tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua.

[79:8]

Hati manusia pada waktu itu sangat takut,

[79:9]

pandangannya tunduk.

[79:10]

(Orang-orang kafir) berkata: “Apakah sesungguhnya kami benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula?

[79:11]

Apakah (akan dibangkitkan juga) apabila kami telah menjadi tulang-belulang yang hancur lumat?”

[79:12]

Mereka berkata: “Kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan”.

[79:13]

Sesungguhnya pengembalian itu hanyalah dengan satu kali tiupan saja,

[79:14]

maka dengan serta merta mereka hidup kembali di permukaan bumi.

[79:15]

Sudahkah sampai kepadamu (ya Muhammad) kisah Musa.

[79:16]

Tatkala Tuhannya memanggilnya di lembah suci ialah Lembah Thuwa;

[79:17]

Pergilah kamu kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas,

[79:18]

dan katakanlah (kepada Firaun): Adakah keinginan bagimu untuk membersihkan diri (dari kesesatan)”””

[79:19]

Dan kamu akan kupimpin ke jalan Tuhanmu agar supaya kamu takut kepada-Nya?”

[79:20]

Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar.

[79:21]

Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakai.

[79:22]

Kemudian dia berpaling seraya berusaha menantang (Musa).

[79:23]

Maka dia mengumpulkan (pembesar-pembesarnya) lalu berseru memanggil kaumnya.

[79:24]

(Seraya) berkata: “Akulah tuhanmu yang paling tinggi”.

[79:25]

Maka Allah mengazabnya dengan azab di akhirat dan azab di dunia.

[79:26]

Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut (kepada Tuhannya).

[79:27]

Apakah kamu yang lebih sulit penciptaannya ataukah langit? Allah telah membangunnya,

[79:28]

Dia meninggikan bangunannya lalu menyempurnakannya,

[79:29]

dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita dan menjadikan siangnya terang benderang.

[79:30]

Dan bumi sesudah itu dihamparkan-Nya.

[79:31]

Ia memancarkan daripadanya mata airnya dan (menumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.

[79:32]

Dan gunung-gunung dipancangkan-Nya dengan teguh,

[79:33]

(semua itu) untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu.

[79:34]

Maka apabila malapetaka yang sangat besar (hari kiamat) telah datang.

[79:35]

Pada hari (ketika) manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya,

[79:36]

dan diperlihatkan neraka dengan jelas kepada setiap orang yang melihat.

[79:37]

Adapun orang yang melampaui batas,

[79:38]

dan lebih mengutamakan kehidupan dunia,

[79:39]

maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggal (nya).

[79:40]

Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya,

[79:41]

maka sesungguhnya surgalah tempat tinggal (nya).

[79:42]

(Orang-orang kafir) bertanya kepadamu (Muhammad) tentang hari berbangkit, kapankah terjadinya?.

[79:43]

Siapakah kamu (sehingga) dapat menyebutkan (waktunya)?

[79:44]

Kepada Tuhanmulah dikembalikan kesudahannya (ketentuan waktunya).

[79:45]

Kamu hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya (hari berbangkit).

[79:46]

Pada hari mereka melihat hari berbangkit itu, mereka merasa seakan-akan tidak tinggal (di dunia) melainkan (sebentar saja) di waktu sore atau pagi hari.