Quran translations in many languages

Indonesia Quran

At-Tûr

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pemurah

[52:1]

Demi bukit,

[52:2]

dan Kitab yang ditulis,

[52:3]

pada lembaran yang terbuka,

[52:4]

dan demi Baitulmakmur,

[52:5]

dan atap yang ditinggikan (langit),

[52:6]

dan laut yang di dalam tanahnya ada api,

[52:7]

sesungguhnya azab Tuhanmu pasti terjadi,

[52:8]

tidak seorang pun yang dapat menolaknya,

[52:9]

pada hari ketika langit benar-benar

[52:10]

dan gunung benar-benar berjalan.

[52:11]

Maka kecelakaan yang besarlah di hari itu bagi orang-orang yang mendustakan,

[52:12]

(yaitu) orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan,

[52:13]

pada hari mereka didorong ke neraka Jahanam dengan sekuat-kuatnya.

[52:14]

(Dikatakan kepada mereka): “Inilah neraka yang dahulu kamu selalu mendustakannya”.

[52:15]

Maka apakah ini sihir? Ataukah kamu tidak melihat?

[52:16]

Masuklah kamu ke dalamnya (rasakanlah panas apinya); maka baik kamu bersabar atau tidak, sama saja bagimu; kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu kerjakan.

[52:17]

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam surga dan kenikmatan,

[52:18]

mereka bersuka ria dengan apa yang diberikan kepada mereka oleh Tuhan mereka; dan Tuhan mereka memelihara mereka dari azab neraka.

[52:19]

(Dikatakan kepada mereka): “Makan dan minumlah dengan enak sebagai balasan dari apa yang telah kamu kerjakan”,

[52:20]

mereka bertelekan di atas dipan-dipan berderetan dan Kami kawinkan mereka dengan bidadari-bidadari yang cantik bermata jeli.

[52:21]

Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

[52:22]

Dan Kami beri mereka tambahan dengan buah-buahan dan daging dari segala jenis yang mereka ingini.

[52:23]

Di dalam surga mereka saling memperebutkan piala (gelas) yang isinya tidak (menimbulkan) kata-kata yang tidak berfaedah dan tiada pula perbuatan dosa.

[52:24]

Dan berkeliling di sekitar mereka anak-anak muda untuk (melayani) mereka, seakan-akan mereka itu mutiara yang tersimpan.

[52:25]

Dan sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain saling tanya-menanya.

[52:26]

Mereka berkata: “Sesungguhnya kami dahulu, sewaktu berada di tengah-tengah keluarga kami merasa takut (akan diazab)”.

[52:27]

Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab neraka.

[52:28]

Sesungguhnya kami dahulu menyembah-Nya. Sesungguhnya Dia-lah yang melimpahkan kebaikan lagi Maha Penyayang.

[52:29]

Maka tetaplah memberi peringatan, dan kamu disebabkan nikmat Tuhanmu bukanlah seorang tukang tenung dan bukan pula seorang gila.

[52:30]

Bahkan mereka mengatakan: “Dia adalah seorang penyair yang kami tunggu-tunggu kecelakaan menimpanya”.

[52:31]

Katakanlah: “Tunggulah, maka sesungguhnya aku pun termasuk orang yang menunggu (pula) bersama kamu”.

[52:32]

Apakah mereka diperintah oleh pikiran-pikiran mereka untuk mengucapkan tuduhan-tuduhan ini ataukah mereka kaum yang melampaui batas?

[52:33]

Ataukah mereka mengatakan: “Dia (Muhammad) membuat-buatnya”. Sebenarnya mereka tidak beriman.

[52:34]

Maka hendaklah mereka mendatangkan kalimat yang semisal Al Qur’an itu jika mereka orang-orang yang benar.

[52:35]

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)?

[52:36]

Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu?; sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan).

[52:37]

Ataukah di sisi mereka ada perbendaharaan Tuhanmu atau merekakah yang berkuasa?

[52:38]

Ataukah mereka mempunyai tangga (ke langit) untuk mendengarkan pada tangga itu (hal-hal yang gaib)? Maka hendaklah orang yang mendengarkan di antara mereka mendatangkan suatu keterangan yang nyata.

[52:39]

Ataukah untuk Allah anak-anak perempuan dan untuk kamu anak-anak laki-laki?

[52:40]

Ataukah kamu meminta upah kepada mereka sehingga mereka dibebani dengan utang?

[52:41]

Apakah ada pada sisi mereka pengetahuan tentang yang gaib lalu mereka menuliskannya?

[52:42]

Ataukah mereka hendak melakukan tipu daya? Maka orang-orang yang kafir itu merekalah yang kena tipu daya.

[52:43]

Ataukah mereka mempunyai tuhan selain Allah. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

[52:44]

Jika mereka melihat sebagian dari langit gugur, mereka akan mengatakan: “Itu adalah awan yang bertindih-tindih”.

[52:45]

Maka biarkanlah mereka hingga mereka menemui hari (yang dijanjikan kepada) mereka yang pada hari itu mereka dibinasakan,

[52:46]

(yaitu) hari ketika tidak berguna bagi mereka sedikit pun tipu daya mereka dan mereka tidak ditolong.

[52:47]

Dan sesungguhnya untuk orang-orang yang lalim ada azab selain itu. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

[52:48]

Dan bersabarlah dalam menunggu ketetapan Tuhanmu, maka sesungguhnya kamu berada dalam penglihatan Kami, dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun berdiri,

[52:49]

dan bertasbihlah kepada-Nya pada beberapa saat di malam hari dan di waktu terbenam bintang-bintang (di waktu fajar).