Quran translations in many languages

Quran in Malay

Ad-Dhuhâ

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 

[1]

Demi waktu dhuha,

[2]

Dan malam apabila ia sunyi-sepi –

[3]

(Bahawa) Tuhanmu (wahai Muhammad) tidak meninggalkanmu, dan Ia tidak benci (kepadamu, sebagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik).

[4]

Dan sesungguhnya kesudahan keaadaanmu adalah lebih baik bagimu daripada permulaannya.

[5]

Dan sesungguhnya Tuhanmu akan memberikanmu (kejayaan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat) sehingga engkau reda – berpuas hati.

[6]

Bukankah dia mendapati engkau yatim piatu, lalu la memberikan perlindungan?

[7]

Dan didapatiNya engkau mencari-cari (jalan yang benar), lalu Ia memberikan hidayah petunjuk (dengan wahyu – Al-Quran)?

[8]

Dan didapatiNya engkau miskin, lalu Ia memberikan kekayaan?

[9]

Oleh itu, adapun anak yatim maka janganlah engkau berlaku kasar terhadapnya,

[10]

Adapun orang yang meminta (bantuan pimpinan) maka janganlah engkau tengking herdik;

[11]

Adapun nikmat Tuhanmu, maka hendaklah engkau sebut-sebutkan (dan zahirkan) sebagai bersyukur kepadaNya.