Quran translations in many languages

Quran in Malay

Al-ʽAdiyât

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 

[1]

Demi Kuda Perang yang tangkas berlari dengan kedengaran kencang nafasnya,

[2]

Serta mencetuskan api dari telapak kakinya,

[3]

Dan meluru menyerbu musuh pada waktu subuh,

[4]

Sehingga menghamburkan debu pada waktu itu,

[5]

Lalu menggempur ketika itu di tengah-tengah kumpulan musuh;

[6]

Sesungguhnya manusia sangat tidak bersyukur akan nikmat Tuhannya.

[7]

Dan sesungguhnya ia (dengan bawaannya) menerangkan dengan jelas keadaan yang demikian;

[8]

Dan sesungguhnya ia melampau sangat sayangkan harta (secara tamak haloba).

[9]

(Patutkah ia bersikap demikian?) Tidakkah ia mengetahui (bagaimana keadaan) ketika dibongkarkan segala yang ada dalam kubur?

[10]

Dan dikumpul serta didedahkan segala yang terpendam dalam dada?

[11]

Sesungguhnya Tuhan mereka Maha Mengetahui dengan mendalam tentang (balasan yang diberikanNya kepada) mereka – pada hari itu.