Quran translations in many languages

Quran in Malay

Al-Aʽlâ

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 

[1]

Bertasbihlah mensucikan nama Tuhanmu Yang Maha Tinggi (dari segala sifat-sifat kekurangan), –

[2]

Yang telah menciptakan (sekalian makhlukNya) serta menyempurnakan kejadiannya dengan kelengkapan yang sesuai dengan keadaannya;

[3]

Dan Yang telah mengatur (keadaan makhluk-makhlukNya) serta memberikan hidayah petunjuk (ke jalan keselamatannya dan kesempurnaannya);

[4]

Dan Yang telah mengeluarkan tumbuh-tumbuhan untuk binatang-binatang ternak,

[5]

Kemudian Ia menjadikan (tumbuh-tumbuhan yang menghijau) itu kering – (berubah warnanya) kehitam-hitaman.

[6]

Kami sentiasa menjadikan engkau (wahai Muhammad) dapat membaca (Al-Quran yang diturunkan kepadamu – dengan perantaraan jibril), sehingga engkau (menghafaznya dan) tidak lupa,

[7]

Kecuali apa yang dikehendaki Allah engkau lupakan; sesungguhnya Ia mengetahui (segala keadaan yang patut berlaku), dan yang tersembunyi.

[8]

Dan Kami tetap memberi kemudahan kepadamu untuk (melaksanakan segala perkara) Ugama yang mudah diterima oleh akal yang sihat.

[9]

Oleh itu berilah peringatan (kepada umat manusia dengan ajaran Al-Quran), kalau-kalau peringatan itu berguna (dan sudah tentu berguna);

[10]

Kerana orang yang takut (melanggar perintah Allah) akan menerima peringatan itu;

[11]

Dan (sebaliknya) orang yang sangat celaka akan menjauhinya,

[12]

Dia lah orang yang akan menderita bakaran neraka yang amat besar (azab seksanya),

[13]

Selain dari itu, ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup senang.

[14]

Sesungguhnya berjayalah orang yang – setelah menerima peringatan itu – berusaha membersihkan dirinya (dengan taat dan amal yang soleh),

[15]

Dan menyebut-nyebut dengan lidah dan hatinya akan nama Tuhannya serta mangerjakan sembahyang (dengan khusyuk).

[16]

(Tetapi kebanyakkan kamu tidak melakukan yang demikian), bahkan kamu utamakan kehidupan dunia;

[17]

Padahal kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal.

[18]

Sesungguhnya (keterangan-keterangan yang dinyatakan) ini ada (disebutkan) di dalam Kitab-kitab yang terdahulu, –

[19]

Iaitu Kitab-kitab Nabi Ibrahim dan Nabi Musa.