Quran translations in many languages

Quran in Malay

Al-Ikhlâs

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 

[1]

Katakanlah (wahai Muhammad): “(Tuhanku) ialah Allah Yang Maha Esa;

[2]

“Allah Yang menjadi tumpuan sekalian makhluk untuk memohon sebarang hajat;

[3]

“Ia tiada beranak, dan Ia pula tidak diperanakkan;

[4]

“Dan tidak ada sesiapapun yang serupa denganNya”.