Quran translations in many languages

Quran in Malay

Al-Mursalât

Dengan nama Allah, Yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani.

 

[1]

Demi (makhluk-makhluk) yang dihantarkan berturut-turut (menjalankan tugasnya),

[2]

Juga yang merempuh mara dengan sekencang-kencangnya,

[3]

Dan demi (makhluk-makhluk) yang menyebarkan (pengajaran dan peringatan) dengan sebaran yang sesungguh-sungguhnya,

[4]

Serta yang memisahkan (antara yang benar dengan yang salah) dengan pemisahan yang sejelas-jelasnya,

[5]

Lalu menyampaikan pengajaran dan peringatan (kepada manusia),

[6]

Untuk menghapuskan kesalahan orang-orang yang bertaubat serta memperbaiki keadaan dirinya, dan untuk menakutkan orang-orang yang ingkar – derhaka; –

[7]

(Sumpah demi sumpah) sesungguhnya segala yang dijanjikan kepada kamu tetap berlaku.

[8]

Oleh itu, apabila bintang-bintang (binasa dan) hilang lenyap;

[9]

Dan apabila langit terbelah;

[10]

Dan apabila gunung-ganang hancur lebur berterbangan;

[11]

Dan apabila Rasul-rasul ditentukan waktunya untuk dipanggil menjadi saksi terhadap umatnya, (maka sudah tentu manusia akan menerima balasan masing-masing).

[12]

(Jika ditanya): ke hari yang manakah (perkara-perkara yang besar) itu ditangguhkan?

[13]

(Jawabnya): Ke hari pemutusan hukum.

[14]

Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui kedahsyatan hari pemutusan hukum itu?

[15]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang dijanjikan oleh Rasulnya)!

[16]

Bukankah Kami telah binasakan orang-orang dahulu (yang ingkar derhaka, seperti kaum Nabi Nuh, Aad dan Thamud)?

[17]

Kemudian kami akan iringi mereka dengan (membinasakan orang-orang yang ingkar derhaka, dari) kaum-kaum yang datang kemudian.

[18]

Demikian cara kami lakukan terhadap sesiapa yang berdosa.

[19]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang Kami janjikan)!

[20]

Bukankah Kami telah menciptakan kamu dari air (benih) yang sedikit dipandang orang?

[21]

Lalu Kami jadikan air (benih) itu pada tempat penetapan yang kukuh,

[22]

Hingga ke suatu masa yang termaklum?

[23]

Serta Kami tentukan (keadaannya), maka Kamilah sebaik-baik yang berkuasa menentukan dan melakukan (tiap-tiap sesuatu)!

[24]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (kekuasaan Kami)!

[25]

Bukankah Kami telah menjadikan bumi (sebagai tempat) penampung dan penghimpun (penduduknya)? –

[26]

Yang hidup dan yang mati?

[27]

Dan Kami telah jadikan di bumi: gunung-ganang yang menetapnya, yang tinggi menjulang; dan Kami telah memberi minum kepada kamu air yang tawar lagi memuaskan dahaga?

[28]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat pemberian Kami)!

[29]

(Dikatakan kepada mereka semasa ditimpakan dengan azab): “Pergilah kepada azab yang dahulu kamu mendustakannya.

[30]

“Pergilah kamu kepada naungan (asap neraka) yang bercabang tiga, –

[31]

“Yang tidak dapat dijadikan naungan, dan tidak dapat memberikan sebarang lindungan dari julangan api neraka.

[32]

“Sesungguhnya neraka itu melemparkan bunga api, (yang besarnya) seperti bangunan besar,

[33]

“(Banyaknya dan warnanya) bunga api itu seolah-olah rombongan unta kuning”.

[34]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (keadaan yang demikian).

[35]

Inilah hari mereka tidak dapat berkata-kata, (kerana masing-masing terpinga-pinga ketakutan),

[36]

Dan tidak pula diizinkan mereka bercakap, maka mereka tidak dapat meminta maaf.

[37]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (hari akhirat)!

[38]

Inilah hari pemutusan hukum (yang menentukan siapa yang benar dan siapa yang salah). Kami himpunkan kamu bersama orang-orang yang terdahulu (dari kamu).

[39]

Oleh itu, kalau kamu ada sebarang tipu-helah melepaskan diri, maka cubalah kamu lakukan terhadap azabKu.

[40]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (apa yang telah dijanjikan oleh Allah)!

[41]

Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa berada di tempat teduh (yang dipenuhi pelbagai nikmat), dan yang berdekatan dengan matair-matair (yang mengalir), –

[42]

Serta menikmati buah-buahan dari segala jenis yang mereka ingini.

[43]

(Pada ketika itu dikatakan kepada mereka): “Makanlah dan minumlah kamu dengan lazatnya, disebabkan apa yang kamu telah kerjakan.”

[44]

Sesungguhnya, demikianlah Kami membalas orang-orang yang berusaha mengerjakan amal-amal yang baik.

[45]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (nikmat-nikmat Syurga)!

[46]

Makanlah dan bersenang-senanglah kamu (wahai orang-orang yang ingkar derhaka) sementara waktu hidup, (kemudian kamu akan menghadapi bahaya), kerana sesungguhnya kamu adalah orang-orang yang berdosa.

[47]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (amaran Allah), –

[48]

Dan apabila dikatakan kepada mereka (yang ingkar): “Taatlah dan kerjakanlah sembahyang”, mereka enggan mengerjakannya.

[49]

Kecelakaan besar, pada hari itu, bagi orang-orang yang mendustakan (perintah-perintah Allah dan laranganNya)!

[50]

(Kalau mereka tidak juga mahu beriman kepada keterangan-keterangan yang tersebut) maka kepada perkataan yang mana lagi, sesudah itu, mereka mahu beriman?