Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-ʽAdiyât

Al-Aadiyaat

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Ved dem som pruster i galopp,

(2) som slår gnister,

(3) som stormer på ved morgengry

(4) og virvler opp støv under dette,

(5) og derved trenger inn i flokkens midte!

(6) Mennesket er sannelig utakknemlig mot Herren,

(7) og han er selv vitne til det!

(8) Han er sterk i sitt begjær etter livets goder.

(9) Vet han da ikke når det som er i gravene, tømmes ut,

(10) og det som bor i hjertene, bringes frem,

(11) på denne dag er Herren vel underrettet om dem?