Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-ʽAsr

Al-Asr

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Ved tidens makt!

(2) Mennesket kommer visselig til kort!

(3) Unntatt er de som tror og lever rettskaffent, som legger hverandre sannheten på hjertet, og standhaftighet.