Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-Aʽlâ

Al-A’laa

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Pris Herrens navn, den Høyeste,

(2) som skapte og formet,

(3) bestemte og ledet,

(4) som frembrakte beitemarker

(5) og lot dem bli tørre strå!

(6) Vi skal la deg forkynne (Koran), og glem så ikke,

(7) unntatt det Gud vil. Han kjenner til det som lyder høyt, og det som holdes skjult.

(8) Vi skal lette det for deg hen til lettelsen.

(9) Så forman, der formaning nytter!

(10) Den som frykter, vil vise ettertanke,

(11) men den usle vil unngå den,

(12) han som skal havne i den store Ild,

(13) og der kan han verken dø eller leve.

(14) Ham går det godt, som har renset seg,

(15) kommer Herrens navn i hu, og forretter bønnen.

(16) Nei, dere foretrekker jordelivet,

(17) men det hinsidige er bedre, og mer varig.

(18) Dette står visselig i de gamle skrifter,

(19) på Abrahams og Mose blader.