Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-Fâtihah

Al-Faatiha

Makkan

(1) I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(2) Lovet være Gud, all verdens Herre,

(3) Han, den Barmhjertige, den Nåderike,

(4) Han, Herren over dommens dag.

(5) Deg tilber vi, vi søker hjelp hos Deg.

(6) Led oss på den rette vei!

(7) Deres vei, som Du har beredt glede, ikke deres, som har vakt Din vrede, eller deres, som har valgt den falske vei