Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-Fîl

Al-Fil

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Du har vel sett hva Herren gjorde med elefantfolkene?

(2) Lot Han ikke deres list slå feil?

(3) Han sendte over dem fugleflokker,

(4) som kastet på dem steiner av brent leire,

(5) og lot dem bli som avspist vegetasjon.