Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-Humazah

Al-Humaza

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Ve over hver ivrig baktaler,

(2) som samler rikdom, og teller og teller,

(3) og tror at hans rikdom har gjort ham udødelig!

(4) Nei, så sannelig, han skal bli kastet i al-Hotama.

(5) Hvordan kan du vite hva al-Hotama er?

(6) Det er Guds opptente Ild,

(7) som går oppover hjertene.

(8) Den hvelver seg over dem

(9) i langstrakte søyler.