Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-Inshiqâq

Al-Inshiqaaq

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Når himmelen revner,

(2) adlyder Herren, og er under Hans bud.

(3) Når jorden jevnes ut

(4) og kaster frem det som er i den og tømmer seg,

(5) adlyder Herren, og er under Hans bud.

(6) Menneske, du strever med kraft henimot din Herre, og du skal møte Ham.

(7) Hva den angår som får sin bok levert i høyre hånd,

(8) han får en lett avregning

(9) og vender glad om til sine.

(10) Men hva den angår som får levert sin bok fra bak ryggen,

(11) han vil rope på tilintetgjørelse,

(12) og han havner i helvetes ild.

(13) Han levde glad og fornøyd blant sine

(14) og trodde visselig at han aldri skulle vende tilbake.

(15) Men nei, Herren hadde ham for øyet.

(16) Nei, jeg sverger ved aftenrøden,

(17) ved natten og alt den bærer i seg,

(18) og ved månen når den er full!

(19) Dere skal sannelig gå fra tilstand til tilstand.

(20) Hva er det med dem, at de ikke tror?

(21) Og når Koranen fremleses for dem, at de ikke faller ned for Gud?

(22) Nei, de som er vantro holder sannhet for løgn,

(23) og Gud vet best hva de har i seg.

(24) Bebud for dem en smertelig straff!

(25) Unntatt er de som tror og lever rettskaffent. De skal få en velfortjent lønn!