Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-Kawthar

Al-Kawthar

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Vi har visselig gitt deg i overflod!

(2) Så be til Herren, og bring offer!

(3) Sannelig, han som har lagt deg for hat, han har intet etter seg.