Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-Mâʽûn

Al-Maa’un

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Du har vel sett ham som fornekter dommen?

(2) Det er han som støter bort den foreldreløse,

(3) og ikke oppfordrer til å gi den fattige mat.

(4) Ve dem som holder bønn,

(5) men som ikke samler seg om den,

(6) som gjør det bare for syns skyld,

(7) som nekter å gi en håndsrekning!