Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Al-Mursalât

Al-Mursalaat

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Ved den som sendes, den ene etter den andre,

(2) som stormer frem,

(3) som brer ut

(4) og skiller ut,

(5) og kaster ut en formaning

(6) til unnskyldning eller advarsel!

(7) Det dere er stilt i utsikt, vil visselig inntreffe.

(8) Når stjernene slukkes,

(9) når himmelen revner,

(10) når fjellene pulveriseres

(11) og sendebudenes tid fastsettes,

(12) – til hvilken dag er det berammet?

(13) Til dommens dag!

(14) Hvordan kan du vite hva dommens dag er?

(15) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(16) Har Vi ikke utslettet de tidligere?

(17) Så lar Vi de senere følge dem.

(18) Slik gjør Vi med synderne.

(19) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(20) Har Vi ikke skapt dere av en skrøpelig væske?

(21) Og plassert den i sikker forvaring,

(22) til en bestemt tid?

(23) Vi bestemte, og Vi bestemmer godt!

(24) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(25) Har Vi ikke gjort jorden til et samlingssted

(26) for levende og døde?

(27) Vi satte bergmassiver på den. Vi har gitt dere ferskt vann å drikke.

(28) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(29) «Gå hen til det dere holdt for løgn!

(30) Gå hen til den trefoldige skygge,

(31) som ikke svaler eller hjelper mot flammen,

(32) som kaster gnister store som vedkubber,

(33) som gule kameler.»

(34) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(35) Dette er dagen der de ikke snakker,

(36) og det ikke blir tillatt dem å bringe unnskyldninger.

(37) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(38) Dette er dommens dag! Vi har samlet dere og de tidligere henfarne.

(39) Om dere har en list, så prøv å overliste meg!

(40) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(41) De gudfryktige skal være blant skygger og kilder,

(42) og frukt de ønsker seg.

(43) «Spis og drikk og la det smake, for den innsats dere har gjort!»

(44) Slik lønner Vi dem som gjør vel.

(45) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(46) Spis og nyt livet en kort tid! Dere er visselig syndere.

(47) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(48) Om man sier til dem: «Bøy dere i bønn,» så bøyer de seg ikke.

(49) Ve dem som holder sannhet for løgn på denne dag!

(50) På hvilket budskap vil de vel tro etter dette?