Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

Ar-Rahmân

Ar-Rahmaan

Madinan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Den Barmhjertige

(2) har belært om Koranen.

(3) Han har skapt mennesket,

(4) og lært ham den klare beskjed.

(5) Sol og måne i fastsatte baner,

(6) busker og trær faller Ham til fote.

(7) Himmelen har Han hevet opp. Han har satt Vekten (likevekten),

(8) så kluss ikke dere med vekten,

(9) men gi rett vekt, og snyt ikke på vekten!

(10) Jorden har han lagt på plass for alle skapninger.

(11) På den finnes frukt, palmer med fruktkolber,

(12) korn på strå, og aromatiske vekster.

(13) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(14) Han skapte mennesket av leire, som pottemakeren,

(15) og Han har skapt dsjinnene av klar ild.

(16) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(17) Han er østens Herre og vestens Herre.

(18) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(19) Han har bredt ut de to hav som møtes,

(20) mellom dem er en skranke som de ikke kan forsere.

(21) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(22) Fra dem begge kommer perler og koraller.

(23) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(24) Ham tilhører skipene, hevet over havet lik landemerker.

(25) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(26) Alt på jorden forgår,

(27) men Herrens åsyn består, med makt og ære.

(28) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(29) Alt som er i himlene og på jord henvender seg til Ham. Hver dag har Han noe fore.

(30) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(31) Vi skal ta Oss av dere, dere to grupper av vekt (dsjinner og folk)!

(32) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(33) Dere skarer av dsjinner og folk, om dere er i stand til å trenge gjennom himlenes og jordens regioner, så gjør det! Dere trenger ikke gjennom uten autorisasjon.

(34) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(35) Det vil bli sendt mot dere stråler av flammer og smeltet kobber, og dere kan ikke finne hjelp.

(36) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(37) Når himmelen sprekker opp og farges rød.

(38) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(39) På denne dag spørres verken menneske eller dsjinn om sin synd.

(40) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(41) Synderne gjenkjennes på sine merker, og de tas i luggen og bena.

(42) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(43) Dette er helvete, som synderne fornektet,

(44) og skal gå runden mellom det og kokende vann.

(45) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(46) Men for dem som frykter Herrens maktstilling, for dem skal det være to paradisets haver.

(47) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(48) Med skyggegivende grener.

(49) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(50) Det finnes to rinnende kilder.

(51) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(52) Det finnes to slag av alle frukter.

(53) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(54) Der skal de ligge tilbakelenet på leier trukket med brokade, med havenes frukt hengende nær ved hånden.

(55) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(56) Det er jomfruer med blyge blikk, som verken menneske eller dsjinn har rørt før dem.

(57) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(58) Vakre som rubiner og koraller.

(59) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(60) Skulle vel lønnen for det gode være annet enn godt?

(61) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(62) Utenom disse finnes to haver,

(63) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(64) – dypgrønne,

(65) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(66) – med to rinnende kilder,

(67) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(68) – og frukt, dadler og granatepler.

(69) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(70) Det finnes gode, vakre kvinner,

(71) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(72) – mørkøyde, holdt i telter,

(73) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(74) – som verken menneske eller dsjinn har rørt før dem.

(75) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(76) Der skal de ligge tilbakelenet på grønne puter og skjønne matter.

(77) Hvilke av Herrens velgjerninger vil dere fornekte?

(78) Fylt av velsignelse er Herrens navn, Han som har makt og ære.