Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

At-Takâthur

At-Takaathur

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Eie-mest mentaliteten opptar dere

(2) til dere går til gravene!

(3) Nei, sannelig, dere skal få å vite!

(4) Så sannelig, dere skal få å vite!

(5) Nei, sannelig, om dere bare visste med visshets kunnskap!

(6) Dere skal visselig se helvete!

(7) Ja, sannelig skal dere se det med sikkert blikk!

(8) Og så, på den dag, skal dere visselig få svare for velstanden.