Quran translations in many languages

Quran in Norwegian

At-Tûr

Makkan

I Guds, den Barmhjertiges, den Nåderikes navn

(1) Ved berget,

(2) og den skrevne skrift

(3) på utbredt pergament,

(4) ved det besøkte tempel,

(5) ved det høyt hvelvede tak,

(6) og det brusende hav,

(7) Herrens straff vil visselig inntreffe!

(8) Ingen kan avverge den!

(9) Den dag, når himmelen snurrer rundt,

(10) og fjellene beveger seg,

(11) ve denne dag over dem som kaller sannhet for løgn,

(12) og driver med tomt snakk og lek,

(13) den dag, når de støtes i helvetes ild!

(14) «Dette er Ilden, som dere fornektet!

(15) Er dette trolldom, eller kan dere ikke se?

(16) Møt den, og bær med tålmod eller ikke, det er det samme for dere. Dere belønnes bare for det dere har gjort.»

(17) De gudfryktige skal være i paradisets haver og lykksalighet,

(18) idet de gleder seg over det Herren har gitt dem. Herren har bevart dem for helvetes straff.

(19) «Spis og drikk og måtte det bekomme dere vel, for det dere har gjort.»

(20) De ligger tilbakelenet på leier, rekkevis, og Vi forener dem parvis med mørkøyde kvinner.

(21) De som tror, og hvis etterkommere fulgte dem i troen, dem vil Vi føre sammen med deres etterkommere, og Vi forminsker ikke deres innsats det ringeste. Hver mann står for det han har fortjent!

(22) Og Vi forsørger dem rikelig med frukt og kjøtt slik de ønsker,

(23) mens der går et beger rundt, som ikke innebærer tomt prat eller synd.

(24) Og det er unge gutter som går rundt blant dem og betjener dem, skjønne som skjulte perler.

(25) Og de henvender seg til hverandre og samtaler, og sier:

(26) «Tidligere var vi blant våre, og gikk i frykt,

(27) men Gud var god mot oss, og bevarte oss fra den hete vindens straff.

(28) Vi påkalte Ham tidligere. Han er den Rettsindige, den Nåderike.»

(29) Så forman! Ved Herrens nåde er du verken en spåmann eller besatt.

(30) Eller sier de: «En skald! Vi vil avvente skjebnens trekk for ham.»

(31) Si: «Bare vent! Jeg venter sammen med dere.»

(32) Kan det være deres drømmer som inngir dem slikt? Eller er de oppsetsige mennesker?

(33) Eller de sier: «Det er bare noe han sier frem.»

(34) Nei, de tror ikke! La dem bringe en tilsvarende forkynnelse, om de snakker sant.

(35) Er de skapt av intet? Eller er de skaperne?

(36) Har de skapt himlene og jorden? Nei, de er ikke overbeviste.

(37) Eller har de hånd om Herrens skatter? Er det de som bestemmer?

(38) Eller har de en stige, hvorfra de kan lytte ved himmelens port? Så la den som lytter komme med et klart bevis!

(39) Eller er det slik at Han har døtre, og dere sønner?

(40) Har du bedt dem om lønn, så de er trykket av gjeld?

(41) Eller har de adgang til det skjulte, så de skriver ned?

(42) Søker de en list? De vantro, de blir overlistet!

(43) Har de en annen gud enn Gud? Ære være Ham! Han er fjernt fra det de setter ved Hans side!

(44) Om de så stykker av himmelen falle ned, ville de si: «Det er haugskyer!»

(45) Så la dem være, til de møter deres dag når de blir som slått av lynet,

(46) den dag når deres list ikke hjelper dem, og de ikke finner hjelp.

(47) De urettferdige har i vente en straff utover dette, men de fleste av dem vet ingenting.

(48) Avvent tålmodig Herrens avgjørelse, for du er for Våre øyne, og lovpris Herren når du står opp

(49) og ved nattetid, og når stjernene trekker seg tilbake.