Quran translations in many languages

Quran in Polish

ʽAbasa

 1. 80. Surah ‘Abasa

 [CZOŁO SUROWE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Prorok okazał surowe czoło, i odwrócił się.
 2. 2. Gdy stanął przed nim ociemniały.
 3. 3. A któż ci powiedział, że on nie stanie się cnotliwszym?
 4. 4. Że nie usłucha twoich przestróg i nie skorzysta z nich?
 5. 5. A bogacza opływającego w dostatki
 6. 6. Przyjmujesz z uszanowaniem.
 7. 7. A przecież nie odpowiesz za to, jeśli się nie stanie czystszym.
 8. 8. Aodprzybywającego do ciebie z gorliwością
 9. 9. I bojaźnią Boga,
 10. 10. Odwracasz swe oczy.
 11. 11. Takie postępowanie jest nie słusznem i ten rozdział niech będzie dla ciebie nauką i oświeci cię.
 12. 12. Niech każdy wierny zachowa w pamięci to przykazanie!
 13. 13. Jest ono spisanenakartach sprawiedliwych.
 14. 14. Wzniosłych i czystych.
 15. 15. Rękami szacownemi i prawem!.
 16. 16. Niech zginie każdy niegodziwy,boon jest niewdzięczny.
 17. 17. Nie pamiętanato, iż został utworzonym z błota.
 18. 18. Z nieczystej wody.
 19. 19. Iż Bóg utworzywszygo,nadał mu kształt przyjemny.
 20. 20. Ułatwił mu drogę prowadzącą do życia.
 21. 21. Przeznaczył mu śmierć.
 22. 22. I kiedy zechce wskrzesi go.
 23. 23. Czemuż nie dotrzymuje tego co ma przepisanem?
 24. 24. Niech spojrzynapożytki ziemskie.
 25. 25. Jazsyłam deszcz z obłoków mniejszy i większy, stosownie do potrzeby.
 26. 26. Odwilżam i użyźniam nim ziemię skwarna, i nieurodzajną.
 27. 27. Daję zejście ziarnu,
 28. 28. Daję drzewa figowe, winne,
 29. 29. Oliwne i daktyle;
 30. 30. Sady i ogrody;
 31. 31. Owoce z nich i trawę.
 32. 32. Wszystko to służynapożytek dla was i trzód waszych.
 33. 33. W chwili gdy da się słyszeć okropny głos trąby Israfila.
 34. 34. Gdy uciekać będzie człowiekodczłowieka, brat od brata.
 35. 35. Synodojca swego i matki.
 36. 36. Mąż żonę i dzieci opuści.
 37. 37. Wszyscy w tym dniu zajęcibędąswemi zgryzotami.
 38. 38. Twarze wiernychbędąświatłe i wesołe.
 39. 39. Zwiastujące radość i szczęśliwość.
 40. 40. Na innych zaś, padnie dnia tego czarna kurzawa.
 41. 41. Ciemna opona ich okryje.
 42. 42. Takiego stanu doświadczą: niewierni i fałszerze wiary.