Quran translations in many languages

Quran in Polish

Ad-Dhuhâ

 1. 93. Surah ad-Duhâ

 [SŁOŃCE NA WSCHODZIE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Przysięgamnasłońce ranne.
 2. 2. Inaciemność nocną,
 3. 3. Że Bóg ciebie nie opuścił i ze nie jesteś przedmiotem Jego nienawiści.
 4. 4. Życie przyszłe jest daleko dla ciebie ważniejszemodteraźniejszego.
 5. 5. Wszechmocny udzieli ci dostatków które zaspokoją twoje potrzeby życia.
 6. 6. Czyż nie byłeś sierota?nieprzyjąłże ciebie w twem niemowlęctwie?
 7. 7. On ciebie znalazł w błędzie,Onoświecił.
 8. 8. Byłeś ubogim. On cię wzbogacił!
 9. 9. Nic czyń gwałtu żadnej sierocie,
 10. 10. Nie zapominaj żebraka, błagającego cię o wsparcie,
 11. 11. Aopowiadaj dobrodziejstwa, któremi cię niebo obdarzyło.