Quran translations in many languages

Quran in Polish

Ad-Dukhân

 1. 44. Surah ad-Dukhân

[DYM, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. H. M.

Przysięgam na księgę oczywistości.

 1. 2. Zesłałem ją tobie, podczas błogosławionej nocy, dla nauki śmiertelnych.
 2. 3. Tejże samej nocy mądrość przedwieczna wyrokuje o wszystkiem.
 3. 4. Posyłam rzeczywiście Proroków.
 4. 5. Dostojność ta jest łaską nieba; Bóg wszystko widzi i rozumie.
 5. 6. On jest Panem nieba i ziemi; On rozkazuje w przepaściach przestrzeni. Wierzcie w Jego potęgę!
 6. 7. Bóg jedyny daje śmierć i życie, bo jest Bogiem waszym, Bogiem ojców waszych.
 7. 8. Niewierni błąkają się w odmęcie wątpliwości, najgrawając się z naszej nauki.
 8. 9. Ty ich uważać będziesz kiedy ciemna opona dymu pokryje niebo.
 9. 10. Oni nią będą otoczeni i to będzie straszliwa kara.
 10. 11. Panie! zawołają, uwolnij nas od tej kary, my trzymamy się wiary.
 11. 12. Mieliż ją wtenczas kiedy prawdziwy posłaniec nauczał ich.
 12. 13. Oni się od niego odłączyli mówiąc: Temu człowiekowi kazano mówić, a szatan daje mu natchnienie.
 13. 14. Jeżeli złagodzę srogość kar moich, oni powrócą do niedowiarstwa.
 14. 15. W dniu onym kiedy sprawiedliwość moja w całej obszerności będzie wypełniać się, ukarzę ich srogo za tę pogardę.
 15. 16. Naród Egipcjan doświadczy kary niebieskiej, bo posyłałem do nich czcigodnego Proroka.
 16. 17. Słudzy Boga! zawołał on, bądźcie mi posłuszni, bo jestem Apostołem prawdy,
 17. 18. Nie powstawajcie przeciw Najwyższemu. O mojem posłaniu świadczą cuda.
 18. 19. Przedwieczny mną opiekuje się i będzie mnie bronić od waszych napaści.
 19. 20. Jeżeli nie wierzycie, oddalcie się odemnie.
 20. 21. On (Mojżesz) wzywał Pana przeciw bezbożnemu narodowi.
 21. 22. Wyprowadź Izraelitów rzekł mu Bóg, niech waszą ucieczkę noc ukrywa. Egipcjanie będą za wami gonić.
 22. 23. Zostaw głębinę morska otworzoną, a wojsko nieprzyjacielskie pogrążone w niej zostanie.
 23. 24. Beż ogrodów i źródeł opuścili.
 24. 25. Ileż zboża i przepysznych mieszkań.
 25. 26. Ileż miejsc rozkosznych utracili, gdzie przepędzali dnie rozkoszne.
 26. 27. Dałem je w dziedzictwo obcemu narodowi.
 27. 28. Ani niebo, ani ziemia nie żałowały ich; kara nie zestala odłożona.
 28. 29. Uwolniłem dzieci Izraela od haniebnej niewoli.
 29. 30. Uwolniłem ich od jarzma tyranji Faraona, dumnego i bezbożnego władcy.
 30. 31. Wybrałem ich z pomiędzy wszystkich narodów ziemi.
 31. 32. I przez wzgląd na nich poczyniłem cuda największe.
 32. 33. Niewierni mówią:
 33. 34. Raz tylko ulegniemy śmierci i nie zmartwychwstaniemy.
 34. 35. Pokaż nam ojców naszych, jeśli twoja nauka prawdziwa.
 35. 36. Czyż oni możniejsi od ludów Tobba.
 36. 37. Od pokoleń które ich poprzedziły. Zniszczyłem ich dla wielkości ich grzechów.
 37. 38. Utworzyłem niebo i ziemię i wszystko co na nich jest nie dla igraszki.
 38. 39. Wyprowadziłem ich z nicestwa, jest to prawda nie zadana, lecz większa część nie wie o tem.
 39. 40. Dzień rozłączenia się jest końcem przeznaczonym dla wszystkich ludzi.
 40. 41. W dniu onym władza możniejszego i posłuszeństwo sług będą nie użyteczne. Tam już nie będzie więcej wspierania się.
 41. 42. Komu Bóg wyświadczy łaskę, ten tylko będzie tam zbawiony, bo Pan jest miłościwy i potężny.
 42. 43. Owoce z drzewa Zakkum
 43. 44. Będą pokarmem odrzuconych.
 44. 45. One podobne do roztopionego metalu, będą pożerać ich wnętrzności.
 45. 46. Wrząc tam jako woda w ogniu.
 46. 47. Powiedzianem będzie oprawcom: weźcie niegodziwych, i wleczcie ich do tego wiecznego więzienia.
 47. 48. Wylejcie wrzącą wodę na ich głowy.
 48. 49. Doświadczajcie teraz męczarni, wy coście byli potężni i czczeni.
 49. 50. Oto męczarnie o których powątpiewaliście.
 50. 51. Sprawiedliwi mieszkać będą w przybytku pokoju.
 51. 52. Ogrody i źródła będą ich dziedzictwem.
 52. 53. Oni będą przyodziani w szaty jedwabne i poglądać będą na siebie z uprzejmością.
 53. 54. Huryski z alabastrowem łonem i pięknemi oczyma, będą ich małżonkami.
 54. 55. Owoców rajskich będą mieć do sytości.
 55. 56. Nie doświadczą więcej śmierci, i na zawsze uwolnieni zostaną od kar piekielnych.
 56. 57. Jest to łaska którą Bóg wam przeznacza; jest to szczęście niezmienne.
 57. 58. Ułatwiłem zrozumienie Koranu zesłaniem go w Arabskim języku, opowiadaj go śmiertelnym.
 58. 59. Uważaj [Muhammadzie], ponieważ i oni uważają.