Quran translations in many languages

Quran in Polish

Adh-Dhâriyât

 1. 51. Surah adh-Dhâriyât

 [ROZPRASZAJĄCE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Przysięgam na te które rozpraszają.
 2. 2. Na obłok deszcz przynoszący;
 3. 3. Na okręta, przerzynające wody.
 4. 4. Na Aniołów wykonywających wyroki nieba.
 5. 5. Iż obietnice które wam głoszę, są prawdziwe.
 6. 6. Sąd Boga przyjdzie niezawodnie!
 7. 7. Przysięgam przez drogi niebios gwiaździstych.
 8. 8. Błąkacie się w waszych różnych mniemaniach.
 9. 9. Bóg odrzuci tego który unika wiary.
 10. 10. Kłamcy przepadną!
 11. 11. Oni są zagrzebani w przepaściach niewiadomości.
 12. 12. Pytają się kiedy przyjdzie sąd ostateczny?
 13. 13. Wtenczas gdy wy zostaniecie pastwą płomieni.
 14. 14. I gdy wam powiedzą: Doświadczajcie mąk, które chcieliście przyspieszyć.
 15. 15. Sprawiedliwi mieszkać będą w ogrodach ozdobionych źródłami.
 16. 16. I doświadczą dobrodziejstw Boskich, ponieważ wykonywali dobroczynność.
 17. 17. Oni nie wiele śpiąc w nocy, a więcej modląc się
 18. 18. Zaraz o jutrzni, już wzywali miłosierdzia Boskiego.
 19. 19. Oni podzielali swoje dostatki z potrzebującymi, którzy wzywali ich miłosierdzia, i z ubogimi wstydzącymi się żebrać.
 20. 20. Ziemia przedstawia dowody potęgi Boskiej dla tych, którzy mają wiarę.
 21. 21. One są w was samych. Czyż nie widzicie?
 22. 22. Niebo daje wam dowody w pokarmach, któremi żywicie się, i w nagrodzie wam obiecanej, która się w niem zawiera.
 23. 23. Przysięgam na władcę nieba i ziemi, że wszystko to jest wielką prawdą, mającą posłużyć dla was za naukę.
 24. 24. Czy słyszałeś wypadki z godnymi gośćmi Abrahama? przyjętymi z wszelką czcią?
 25. 25. Skoro przybyli i pozdrowili go. Pozdrawiam was, rzekł Abraham, cudzoziemcy!
 26. 26. A zostawiwszy ich zawołał sługi swe i kazał zabić tłuste cielę.
 27. 27. Postawił je przed nimi, i prosił aby jedli.
 28. 28. Zaczął ich obawiać się, lecz oni uspokoili go mówiąc: Nie obawiaj się, przepowiadamy ci narodzenie się syna obdarzonego modrością.
 29. 29. Sara jego żona, nadszedłszy w tej chwili, wydała okrzyk podziwienia i bijąc się po twarzy, zawołała: Jestem stara i niepłodna.
 30. 30. Tak się jednak stanie, odpowiedzieli Aniołowie, Bóg to powiedział, a On posiada mądrość i umiejętność bez granic.
 31. 31. Jakiż jest zamiar waszej wędrówki? pytał Abraham.
 32. 32. Przychodzimy, odpowiedzieli, ukarać lud bezwstydny.
 33. 33. Spuścimy na przestępnych deszcz kamienny.
 34. 34. Przeznaczony przez Boga dla tych, którzy popełniają występki.
 35. 35. Wiernych policzyliśmy.
 36. 36. Lecz tam tylko jedna rodzina wiernych znalazła się.
 37. 37. I zostawiliśmy tam przykład dla tych, którzy lękają się kar niebieskich.
 38. 38. Mojżesz tłumacz nieba działał cuda przed Faraonem.
 39. 39. Ale król i jego wojsko zamknęli oczy, wołając: Jest to czarownik, albo człowiek natchniony przez szatana.
 40. 40. Zemsta niebieska prześladowała króla bezbożnego, i jego wojsko, morze ich pochłonęło w swych przepaściach.
 41. 41. Wiatr który czynił niepłodnemi pola Adejczyków, głosił moją potęgę.
 42. 42. Powiew jego zatruty, niszczył wszystko to czego się dotknął.
 43. 43. Temudejczykowie są przykładem zemsty Boskiej; powiedziano im: Używajcie do oznaczonego czasu.
 44. 44. Oni dumnie gardzili Boską opieką, i dał się słyszyć głos Anioła, po którym zostali w rozwalinach zagrzebani.
 45. 45. Nie mogli ustać, ani znaleść jakiejkolwiek obrony.
 46. 46. Wyniszczyłem lud Noego, pośród jego występków.
 47. 47. Uformowałem niebiosa moją umiejętnością i rozciągnąłem obszerne ich sklepienia.
 48. 48. Zrównałem ziemię. Mądrość przewodniczyła dziełu mojemu.
 49. 49. W każdym rodzaju zwierząt stworzyłem samca i samicę, a to dla waszego rozmyślania.
 50. 50. Szukajcie opieki wszechmocnego, ja jestem wiernym Jego sługą, zesłanym dla oświecania was.
 51. 51. Nie uznawajcie Mu równego, a lękajcie się Jego pogróżek.

52.Wszyscy Prorocy uważani byli przez niewiernych za czarnoksiężników i szaleńców.

 1. 53. Czyż poprzednie ludy przekazały błąd swój testamentem? Mieszkańcy Mekki trwają w swem zaślepieniu.
 2. 54. Oddal się od nich, a nie będziesz występnym.
 3. 55. Wiernych nauczy Koran, lecz tylko tych którzy będą korzystać z Jego nauki.
 4. 56. Bóg stworzył duchy i ludzi, dla swej chwały.
 5. 57. Nie przyjmę od nich żadnego podarku, ani chcę brać żadnego pokarmu.
 6. 58. Bóg to rozporządza pokarmami, On ma wszcchmocność i siłę.
 7. 59. Niegodziwi będą uczestnikami męczarni, i nie będą już więcej zaprzeczać zmartwychwstaniu; sami przyspieszają wykonanie moich pogróżek.
 8. 60. Biada tym, którzy nie wierzą w dzień ostateczny.