Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-ʽAlaq

 1. 96. Surah al-`Alaq

 [ZSIADŁA KREW, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. [Muhammadzie]!Czytaj Koran w imię Boga stworzyciela.
 2. 2.Onukształcił człowieka z krwi zsiadłej.
 3. 3. Czytaj w imię Boga najwspanialszego.
 4. 4. On nauczył człowieka pisania i czytania,
 5. 5. On wlał w duszę jego promień umiejętności,
 6. 6. Jednak ludzie oburzają się przeciw swemu dobroczyńcy.
 7. 7. A bogactwa powiększają ich niewdzięczność.
 8. 8. Cały rodzaj ludzki powróci kiedyś do Boga.
 9. 9. Cóż myślicie o tym, który przeszkadza
 10. 10. Słudze Bożemu Mahometowi gdy się ten modli?
 11. 11. Cóż myślicie gdyby raczej szedł drogą prawą,
 12. 12. I zalecał pobożność?
 13. 13. Cóż myślicie o niewiernym i odszczepieńcu?
 14. 14. Czyż oni nie wiedza, że Bóg wszystko wie i widzi?
 15. 15. Jeśli nie odstąpią, bezbożności, pociągnę za włosy czoła.
 16. 16. Ich czoła występnego i kłamliwego,
 17. 17. Niech oni przywołają swych wspólników.
 18. 18. Japrzywołam mych stróży.
 19. 19. [Muhammadzie]!niebędziesz powolny, nie usłuchasz ich podszeptów, módl się Bogu, i proś o wzniesienie się do Jego tronu!