Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-ʽAsr

  1. 103. Surah al-‘Asr

 [PO OBIEDZIE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Przysięgamnaświętość modlitwy poobiedniej.
  2. 2. Iż człowiek sam bieży do swej zaguby.
  3. 3. Prócz tych którzy uwierzyli w Boga Jedynego, dobrze sprawowali i napominali jeden drugiego, w sprawiedliwości.