Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Aʽlâ

 1. 87. Surah al-A’lâ

[NAJWYŻSZY, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Chwal Imię Pana Boga Najwyższego!
 2. 2. On stworzył i udoskonalił dzieła swoje;
 3. 3. Mądrość Przedwieczna, kieruje Jego wyrokami.
 4. 4.Onsprawia zieloność pól naszych;
 5. 5. On zamienia trawę w zeschłe siano.
 6. 6. Nauczę cię czytania i opowiadania Koranu, i ty nic nie zapomnisz,
 7. 7. Chyba to, co się Bogu będzie podobać. Wszystko jawne i tajemne wiadome jest Jemu.
 8. 8. Uczynię ci me drogi łatwemi.
 9. 9. Nauczaj ludy, aby nie zapominałyłaskiBoga, a nauki twe będą użyteczne.
 10. 10. Najlepszym sługą Bożym jest ten, który zachowuje bojaźń dla Niego w swem sercu.
 11. 11. A kto będzie stronićodNiego, ten zostanie najgorszym z ludzi.
 12. 12. I palić gobędą.na wielkim ogniu piekielnym.
 13. 13. A w tym ogniu nie ma dlańniśmierci, ni żywota.
 14. 14. Szczęśliwi którzy się zachowują czystemi.
 15. 15. Którzy powtarzają imię Boga i modlą się.
 16. 16. Lecz niewierni!przekładacieżycie doczesne, nad przyszłe.
 17. 17. Kiedy to ostatnie będzie daleko rozkoszniejsze i trwalsze.
 18. 18. Święta prawda zawiera się w tym Koranie, i takaż była w księgach poprzednich.
 19. 19. Abrahama i Mojżesza.