Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Balad

 1. 90. Surah al-Balad

 [KRAJ, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Nie przysięgamnaten kraj,
 2. 2. Okolicę którą ty zamieszkujesz,
 3. 3. Nie przysięgamnaojca ani potomstwo,
 4. 4. Że człowiek rodzi się wśród łez.
 5. 5. Czyż sądzi się być wyższymodwszelkiej władzy?
 6. 6. Woła nie raz: utraciłem ogromne skarby!
 7. 7. Czyż myśli że nikt go nie widzi?
 8. 8. Czyż nie dałem mu oczu,
 9. 9. Języka i ust do hamowania języka.
 10. 10. Czyż nie wprowadziłem gonadwie wielkie drogi (dobrego i złego)?
 11. 11. Lecz jeszczenaostatnia próbę nie wystawiłem,
 12. 12. Ty wiesz [Muhammadzie] jaką jest ta próba, przez którą, człowiek może zasłużyćnaprzejście Syratu.
 13. 13. Powinien wykupywać więźni i niewolników,
 14. 14. Karmić głodnych,
 15. 15. Mieć litośćnadsierotami, szczególniej z nim spokrewnionemi.
 16. 16. Inadpodupadłemi ubogiemi;
 17. 17. Oraznadtymi, którzy dobrą wiarą ku Bogu, zasłużyli sobie na głos powszechny u ogółu,
 18. 18. Ludzie wykonywającytecnoty z bojażnią Bożą, zajmują miejsce na prawicy.
 19. 19. Ci zaś którzysąniewierni przepisom Koranu i odrzucają moją naukę, zostaną do lewicy przyliczeni,
 20. 20. I płomienie pożerające ich ogarną.