Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Bayyinah

  1. 98. Surah al-Bayyinah

 [OCZYWISTOŚĆ, objawiona w Medynie]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

  1. 1. Chrześcianie, Żydzi i niewierni bałwochwalcy oddalili sięodciebie, kiedy postrzegli oczywistość znaków dobroci Boga.
  2. 2. Posłaniec Boski, czyta tylko księgi wybrane, które zawierają prawdziwą naukę.
  3. 3. Ci którzy przyjęli pisma, uczynili odszczepieństwo skoro ich doszła wiadomość o Koranie.
  4. 4. Czegóżodnich żądano; żeby czcili tylko Boga szczerą czcią aby go kochali, modlili się i czynili jałmużnę? To jest cała prawdziwa religja.
  5. 5. Niewierni nie wierzący w Jedność Boga,będąw ogniu piekielnym, ustawicznie palącym się; oni będą potępieni, bo są najgorsi.

6 Wierni, wierzący w Jedynośó Najwyższego, którzy przestrzegają cnoty, i dobre uczynki, są najlepsi.

  1. 7. Nagrodą dla nichodBoga, będą ogrody Edenu, gdzie jest przybytek odwiecznej szczęśliwości.
  2. 8. Bóg ucieszony będzie z nich,boOn w nich położył swe rozkosze, a oni w Nim swą, ufność, obdarzy ich taką szczęśliwością gdyż oni mieli ciągła bojaźń Boga w swem sercu.