Quran translations in many languages

Quran in Polish

Al-Burûj

 1. 85. Surah al-Burudż

 [ZNAKI NIEBIESKIE, objawiona w Mekce]

W imię Boga Litościwego i Miłosiernego.

 1. 1. Przysięgamnanieba zdobne dwunastu znakami zwierzyńca.
 2. 2. Na dzień obiecany;
 3. 3. Na świadka inadzień świadectwa;
 4. 4. Niech przepadnie, niech będzie przeklęty władca dołu
 5. 5. Napełnionego nieustannym ogniem,
 6. 6. Kiedy siadałnad
 7. 7. Aby sam był świadkiem, tego co cierpieć musieli wierni.
 8. 8. Bez żadnej innej przyczyny, tylko za to, że wierzyli w jedność Boga i Jego chwalili.
 9. 9. On jest królem niebieskim i ziemskimnadwszystkiemi swemi stworzeniami; On widzi wszystkie wasze sprawy.
 10. 10. Ci którzy palili wiernych Muzułmanów obojej płci i nie czyniąc pokuty nie powściągali się nawetodgrzechów: będą pogrążeni w płomieniach piekielnych.
 11. 11. Ci zaś którzy przyjęli wiarę, uwierzyli w jedność Boga, i do tego łączyli wartość dobrych uczynków, mieszkaćbędąw rajskich ogrodach, ożywionych strumykami, w przybytku najwyższej szczęśliwości.
 12. 12. Kary Boga sąnieomylne i okropne.
 13. 13. On jest Twórcą i końcem wszech rzeczy.
 14. 14. Dobrotliwy i odpuszczający; miłosierny!
 15. 15.Onposiada tron najwyższy;
 16. 16. Wola Jego jest prawem;
 17. 17. Wszak znasz [Muhammadzie], hiatorją wojska
 18. 18. Faraonowego i Temudejczyków?
 19. 19. Lecz niewierni zaprzeczają prawdzie, i znieważają święty Koran.
 20. 20. Bóg ich uważa i otacza.
 21. 21. Księga ta bowiem jest wielkim Koranem.
 22. 22. Przepisanym z tablicy strzeżonej.